Europees recht

Europese regelgeving is zeer divers en uitgebreid. Zo zijn er verordeningen, verdragen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen. Ook de grondrechten van het Evrm zijn van belang. De specialisten Europees recht adviseren klanten hoe daar mee om te gaan.

Verordeningen en richtlijnen

Verordeningen hebben directe werking en hoeven niet omgezet te worden in Nederlands recht. Ze zijn daardoor direct van toepassing in de gehele EU. Een voorbeeld hiervan is de veelbesproken algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een richtlijn zit anders in elkaar. Het betreft dan een resultaatsverplichting waarbij het doel op Europees niveau wordt vastgelegd, maar de lidstaten zelf de wetgeving om het te bereiken doel mogen vaststellen. Een richtlijn maakt na omzetting pas deel uit van de nationale rechtsorde. Richtlijnen zien bijvoorbeeld op vrij verkeer van werknemers en sociaal beleid, energie en ondernemingsrecht etc. De Nederlandse overheid is er verantwoordelijk voor dat de EU-wetgeving op de juiste wijze wordt toegepast in Nederland.

Rechtsgebieden en Europeesrechtelijke invloeden

Door de manier waarop het Europees recht is ingestoken, heeft het veel invloed op verschillende Nederlandse rechtsgebieden. Conformiteit met regelgeving ofwel regulatory compliance behoort tot ons dagelijks werk. Onze advocaten hebben zich op specifieke praktijkgroepen nader gespecialiseerd. Daarom krijgt u altijd een advocaat die past bij de kwestie waar u advies of expertise bij nodig heeft. De advocaten van Blenheim zijn praktisch ingesteld en passen Europees recht toe bijvoorbeeld bij overnames, vergunningen, introductie van nieuwe producten, CE certificering, IE geschillen, schadeclaims, e.d.

Export en handel

Uiteraard zijn export en handel voor Nederland van groot belang en vormen een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. De EU is verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de wereldhandel. Aan de basis van goede handelsbetrekkingen liggen goede handelsverdragen. Doordat de EU handelsovereenkomsten sluit, worden meer afzetmarkten toegankelijk voor Nederlandse bedrijven en kan Nederland ook goedkoper producten naar die gebieden exporteren. Ook voor advies en procedures over export en handel vanuit en naar de Europese Unie staan de advocaten van Blenheim voor u klaar.

Adam Kiolle

Wilt u meer weten over Europees recht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.