CAO-recht

Het Arbobeleid dat de werkgever voert bestaat uit alle maatregelen en voorzieningen die zijn bedoeld om gezondheidsrisico’s voor werknemers te beperken, ziekteverzuim te verminderen en re-integratie na ziekte te bevorderen. Over dit beleid moet de werkgever overleg voeren met de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Er is aantal verplichtingen waaraan de werkgever in elk geval moet voldoen.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden van een groep werknemers. De CAO regelt bijvoorbeeld de standaard arbeidsvoorwaarden zoals: betaling van loon, vakantierechten, overwerk, beëindiging van contracten etc.

Een CAO wordt gesloten tussen één of meer werkgevers of één of meer werkgeversverenigingen en één of meer werknemersverenigingen (meestal vakbonden). De werkgevers die betrokken zijn bij het sluiten van de CAO zijn in elk geval gebonden aan de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden. Voor de vraag of een CAO van toepassing is op werknemers en werkgevers wordt gekeken naar de werkingssfeerbepaling.

Wilt u meer weten over CAO-recht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.