Herstructurering en insolventie

Zit uw onderneming in financiële problemen? Overweegt u faillissement aan te vragen? Of dreigt uw bank de financiering te beëindigen? Dan is deskundig advies van één of meer van de advocaten insolventierecht van Blenheim essentieel. Het is dan vaak van belang doortastend en snel te handelen.

Tijdig ingrijpen vergroot vaak de overlevingskans van uw onderneming. Een naderend faillissement biedt bovendien kansen. Te denken valt aan een herstructurering, gevolgd door een doorstart. De insolventierecht-advocaten van Blenheim hebben jarenlange nationale en internationale ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en kunnen u van gedegen advies voorzien.

Het voorkomen van een faillissement

Herstructurering kan noodzakelijk zijn om een faillissement te voorkomen wanneer een bedrijf zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, ondermaats presteert of plotseling geconfronteerd wordt met aanzienlijke verliezen of een afnemende omzet. Een goede analyse welke maatregelen genomen moeten worden om de onderneming te versterken en een succesvolle koerswijziging te realiseren is noodzakelijk. Met als doel het voorkomen van rode cijfers of zelfs een faillissement. Het streven van Blenheim is om u te begeleiden bij het verhogen van uw omzet, het optimaliseren van uw cashflow en waar mogelijk te besparen op operationele kosten.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is inmiddels al meer dan twee jaar geleden in werking getreden. Hiermee werd destijds de Faillissementswet gewijzigd waardoor het voor bedrijven in staat van dreigende insolventie makkelijker moest worden een herstructurering te bewerkstelligen.

Het grootste verschil dat de WHOA met zich meebrengt ten opzichte van de oorspronkelijke mogelijkheden in de Faillissementswet tot het aanbieden van een akkoord is dat zodra 2/3e van de schuldeisers (in geld) voorstemt, de rest meegetrokken kan worden in het akkoord.

Lees hier meer over de WHOA en de mogelijkheid tot herstructureren in plaats van een faillissement.