Insolventieprocedure

Zit uw onderneming in financiële problemen? Overweegt u faillissement aan te vragen? Of dreigt uw bank de financiering te beëindigen? Dan is deskundig advies van één of meer van de advocaten insolventierecht van Blenheim essentieel. Het is dan vaak van belang doortastend en snel te handelen. Tijdig ingrijpen vergroot vaak de overlevingskans van uw onderneming. Een naderend faillissement biedt bovendien kansen. Te denken valt aan een herstructurering, gevolgd door een doorstart. De insolventierecht-advocaten van Blenheim hebben jarenlange nationale en internationale ervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en kunnen u van gedegen advies voorzien.

Insolventieprocedure

De Nederlandse wet kent twee insolventieprocedures.

1 | Surséance van betaling

Surséance van betaling is een uitstel van betaling. Surséance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan, als aan een aantal criteria is voldaan, een beschikking afgeven uit hoofde waarvan schuldeisers in een bepaald tijdvak niet behoeven te worden betaald.

2 | Faillissement

U kunt zelf uw faillissement aanvragen. Uw schuldeisers kunnen dit ook doen. De rechter bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. U kunt zich hier in persoon (tijdens de zitting) of schriftelijk tegen verweren. Na goedkeuring van de faillissementsaanvraag, wordt een curator aangesteld. Gedurende de verificatiefase controleert de curator de administratie en al uw bezittingen. Vervolgens doet de curator een voorstel aan de crediteuren, die akkoord kunnen gaan (faillissementsakkoord).

Als geen crediteurenakkoord wordt bereikt, spreekt de rechter de insolventie uit. In dat geval worden de bezittingen van uw onderneming verkocht om uw crediteuren te voldoen. Uw positie tegenover de curator is een belangrijk onderwerp. Onze advocaten faillissementsrecht hebben ervaring met het voeren van onderhandelingen met en juridische procedures tegen curatoren.

Brede ondersteuning van uw organisatie

Ons team van advocaten in Amsterdam heeft jarenlange ervaring met tal van surséances, faillissementen en herstructureringen. Onze juridische experts zijn daarom in staat succesvolle reddingsoperaties uit te voeren bij ondernemingen in nood. In dat proces hebben zij aandacht voor alle stakeholders. Niet alleen het bestuur van de onderneming, maar ook aandeelhouders, commissarissen, werknemers, pandrecht- en hypotheekrechthouders en crediteuren kunnen op hen rekenen.

Ook hulp na een doorstart na faillissement

Als u bij Blenheim een advocaat inschakelt, bent u verzekerd van de bijstand van ervaren advocaten insolventierecht. Als een faillissement onvermijdelijk blijkt, staan onze advocaten ook voor u klaar. Wij assisteren u dan bij de afwikkeling van het faillissement en een eventuele doorstart na faillissement. Indien gewenst kunnen wij buitenlandse kantoren uit ons internationale netwerk inschakelen om een grensoverschrijdend faillissement of een grensoverschrijdende herstructurering succesvol af te wikkelen.

Advies bij insolventie en eventuele herstructurering? Schakel Blenheim in
Wilt u een deskundig advies van een ervaren advocaat insolventierecht ten aanzien van de financiële situatie van uw onderneming en de mogelijkheid tot herstructuering? Neem dan contact op met Blenheim. Dankzij onze ervaring en kennis zijn wij bekend met de materie en weten wij hoe we de meest complexe zaken effectief en efficiënt weten aan te pakken. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.