Procederen en advies

De praktijkgroep financieel recht bij Blenheim vertaalt voor haar cliënten financiële juridische kwesties naar bruikbare adviezen en de benodigde vergunningen en waar nodig wordt er geprocedeerd voor haar cliënten.

Regulatory compliance financieel recht

Onze specialisten adviseren ondernemingen en particulieren over financiële vraagstukken over regelgeving, ook wel regulatory compliance, waaronder (maar zeker niet gelimiteerd) over de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het aanbieden van beleggingsobjecten en het verlenen van krediet aan consumenten. Ook adviseert Blenheim haar cliënten over Europees recht dat al dan niet rechtstreeks in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Zoals de regels voor betaaldienstverleners (PSD2), de regels bij voorwetenschap of marktmisbruik (MAR), de regels voor beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD) of de Prospectusrichtlijn. Daarnaast assisteert Blenheim haar cliënten bij bijvoorbeeld het opstellen of aanpassen van een prospectus en KYC-beleid in het kader van de Wwft.

Procedures over financieel recht

Onze specialisten zijn bekend met (ingewikkelde) juridische regelgeving en de advisering daarover. Het kan altijd voorkomen dat een minnelijke oplossing tussen partijen niet tot de mogelijkheden behoort. In sommige gevallen kan het daarom noodzakelijk zijn om te procederen. Ook in dat kader staat de praktijkgroep financieel recht voor u klaar.

Onze financiële specialisten procederen bij diverse gerechtelijke instanties maar ook bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid). De specialisten procederen over onder andere de aansprakelijkheid van financiële ondernemingen (zoals banken), de beëindiging van bancaire relaties, de schending van de zorgplicht, de slechte advisering van financiële ondernemingen (waaronder over renteswaps) en overkreditering.

Vergunning en handhaving door AFM en DNB

Het kan zijn dat u als onderneming of als particulier te maken krijgt met de financiële toezichthouder (AFM of DNB). Ook in die situaties kan Blenheim u van dienst zijn. Blenheim begeleidt u bij het aanvragen (of een intrekking) van vergunningen/registraties en vrijstellingen bij de financiële toezichthouders (DNB en AFM), bij handhaving door de financiële toezichthouder (o.a. bij bestuurlijke boetes, last onder dwangsom, intrekking van de vergunning en andere handhavingsmaatregelen). Ook de toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijks (mede)beleidsbepalers behandelen wij.

Bo Pietersz

Wilt u meer weten over procederen en advies?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.