Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende hieraan gerelateerde rechtsgebieden.

Adviseren en procederen

Als houder van een intellectueel eigendomsrecht kan door de maker of rechthebbende in beginsel tegen eenieder zijn of haar rechten inroepen wanneer diens werk, merk, model of uitvinding door een ander zonder toestemming wordt gebruikt of nagemaakt. Als een derde inbreuk maakt op een IE-recht van de rechthebbende, dan zal de rechthebbende snel in actie moeten komen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in zowel gerechtelijke procedures omtrent intellectuele eigendomsrechten als voorzien van kundig advies over uw vraagstukken met betrekking het intellectuele eigendomsrecht. Overal waar creativiteit en ontwikkeling bij komt kijken spelen intellectuele eigendomsrechten een rol. Blenheim is werkzaam voor een breed scala van bedrijfstakken binnen het MKB, grote ondernemingen, alsook particulieren, in verschillende branches. Zoals mode en luxeartikelen, retail, horeca IT- en internetbedrijven en media & entertainment.

IT & software

De afhankelijkheid van IT en software is voor ondernemingen wordt met de dag belangrijker en vormt vaak de ruggengraat van een onderneming. In veel gevallen worden de juridische aspecten van een technologische ontwikkeling, ontwikkelde software of IT-project te lang genegeerd. Blenheim is gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van IT-contracten, zoals licentieovereenkomsten, SaaS-overeenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot app-ontwikkeling. Ook richt Blenheim zich op aansprakelijkheid in ICT-projecten en blockchain-gerelateerde vraagstukken.

De advocaten bij Blenheim die zich richten op Intellectueel Eigendomsrecht zijn gespecialiseerd in (o.a.) het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht.

 
Thomas Kriense

Wilt u meer weten over intellectueel eigendomsrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.