Disclaimer

Blenheim staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Blenheim is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze website. Blenheim is evenmin aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

Blenheim heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Blenheim niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Blenheim, worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Blenheim verstrekt.

Tussen de bezoeker van deze website en Blenheim zijn de algemene voorwaarden van Blenheim van toepassing. Blenheim wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Blenheim, voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Blenheim behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.