Beslagrecht

Om zekerheid te krijgen voor het verhaal van een vordering of bij verduistering of om bewijs veilig te stellen kan een advocaat laten beslagleggen. Beslagleggen is bij Blenheim onderdeel van het het werk van het team procesrecht, de specialisten in procederen.

Verzoek tot beslaglegging

Het verzoek om voorafgaand aan de procedure beslag te leggen dient door een advocaat ingediend te worden bij het rechtbank. Voor het behandeling van het verzoek tot beslag is griffierecht verschuldigd. In het verzoek tot beslaglegging moet in ieder geval vermeld zijn:

  • de grondslag van de vordering (bijvoorbeeld wanprestatie of onrechtmatige daad);
  • een summiere omschrijving van geleverde goederen of diensten;
  • vermelding van de verweren en gronden die de tegenpartij als heeft kenbaar gemaakt ;
  • het overleggen van voldoende documentatie, bijvoorbeeld een factuuroverzicht met factuurnummers, data en bedragen, een contract, aanmaningen en de ingebrekestelling;
  • in het beslagverzoek zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is en waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank).

Verschillende vormen van beslag

Er zijn verschillende vormen van beslaglegging. Een advocaat adviseert u daarover. Zo kan er bij de bank waar de debiteur zijn rekening heeft beslag geld worden; dat heet derdenbeslag. Dit derdenbeslag kan ook gelegd worden onder een partij die geld verschuldigd is aan de debiteur. Die betaling wordt door het beslag geblokkeerd. Ten laste van een werknemer kan loonbeslag gelegd worden onder de werkgever. Ook kan direct onder de debiteur zelf beslag gelegd worden, zoals op inventaris, voertuigen, aandelen vennootschap, bewijsmateriaal (een computer), e.d.

Dagvaarding na gelegd beslag

Indien er conservatoir beslag wordt gelegd, en er is nog geen procedure aanhangig, dan moet de advocaat daarna de dagvaarding opstellen. Standaard dient binnen twee weken na beslaglegging de dagvaarding bij de tegenpartij betekend te worden. De advocaat kan ook om een langere termijn verzoeken waarbinnen gedagvaard dient te worden.

Opheffing van gelegd beslag

Er zijn vier manieren op het beslag te laten opheffen.

  1. U kunt zekerheid stellen (bankgarantie) voor het bedrag waarvoor beslag is gelegd;
  2. De beoordeling van de rechter in de procedure afwachten of de vordering rechtmatig is;
  3. In kort geding (spoedprocedure) opheffing van het beslag vorderen;
  4. Als er al een procedure aanhangig is over het geschil tussen u en de beslaglegger, dan kan ik deze deze procedure de rechter gevraagd worden het conservatoir beslag op te heffen.

Wilt u meer weten over beslagrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.