Huurrecht

De advocaat huurrecht adviseert en procedeert over huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Hij is de specialist voor huurcontracten.

Procedure over huur

Er is voor de huur en verhuur van woonruimte en (detailhandel)bedrijfsruimte gedetailleerde wetgeving. Een goede analyse en advies van een advocaat huurrecht is daarbij zinvol. De huurder heeft doorgaans stevige huurbescherming. Naast de woonruimte en (detailhandel) bedrijfsruimte is er ook “overige bedrijfsruimte” zoals kantoor, bedrijfsgebouwen, magazijn, e.d.  Procedures die de huurrecht advocaat doet gaan vaak over opzegging huur, ontruiming en ontruimingsbescherming, verlenging van huur, huurprijsaanpassing indeplaatsstelling, illegale onderhuur, vergunning woningdelen, VvE kwesties, e.d.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

In het huurrecht bedrijfsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën bedrijfsruimten: detailhandelsbedrijfsruimte (art. 7:290 BW) en overige bedrijfsruimte (art. 7:230A BW). De huurrecht advocaten van Blenheim zijn gespecialiseerd in huur van bedrijfsruimten. Voorbeelden van detailhandelsbedrijfsruimte zijn winkels, horeca en ambachtsbedrijven. Bij overige bedrijfsruimte kan gedacht worden aan kantoren, bedrijfsgebouwen, groothandel en fabrieken. Naast de algemene bepalingen (art. 7:201 BW t/m 7:231 BW) gelden aparte regels voor beide soorten bedrijfsruimten. Veel regels zijn bovendien dwingendrechtelijk van aard. Dat betekent dat slechts met toestemming van de rechter van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Huurprijsaanpassing

Bij bedrijfsruimte is er vaak geschil over de huurprijs. Daarbij kan de gespecialiseerde advocaat huurrecht het verschil maken. De huurprijs geldt immers voor 5 of 10 jaar. We werken vaak samen met een gespecialiseerde makelaar-taxateur. De wet geeft aan huurders van detailhandelbedrijfsruimte (winkels en horeca) een aanzienlijke mate van huurprijsbescherming.

Ook zijn de regels die de wet geeft ten aanzien van de vaststelling van de huurprijs van dwingend recht, hetgeen betekent dat daar niet ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken, tenzij de rechter daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Verhuurder en huurder zijn vrij om bij het sluiten van de huurovereenkomst een huurprijs overeen te komen. Als de huurder of de verhuurder echter tijdens de huurperiode van mening wordt dat de tussen partijen geldende huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse, kan hij vorderen dat de rechter de huurprijs nader vaststelt. Dan staat de huurrecht advocaat van Blenheim u graag bij.

Wilt u meer weten over huurrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.