Ruimtelijke ordening

De specialisten van Blenheim leveren graag hun juridische bijdrage een kwestie van ruimtelijke ordening. Dat kan zijn een bestemmingsplan is, vergunningen, voorschriften of handhaving. U kunt daarvoor een advocaat van Blenheim inschakelen.

Specialist ruimtelijke ordening

Er kunnen tal van situaties zijn waarin iemand zijn recht wil halen over (bijvoorbeeld) een bestemmingsplan, een ander ruimtelijk plan of een omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een ondernemer die zich benadeeld ziet doordat zijn concurrent zich zal kunnen vestigen of uitbreiden of die zijn bedrijfsvoering beperkt ziet worden door een nieuw bestemmingsplan;
  • iemand die zijn bedrijf, woning of project wil uitbreiden en niet weet welke vergunningen zij nodig heeft dan wel een conflict heeft over het verkrijgen van die vergunning, of;
  • een particulier wiens woongenot aangetast wordt door een nieuw ruimtelijk plan of door de vergunning van een bedrijf.

Elke situatie verdient een eigen aanpak. Of een project nu doorgezet, afgebroken of vertraagd dreigt te worden, de advocaat ruimtelijke ordening zoekt met u de best haalbare oplossing. elke strategie is denkbaar en heeft baat bij de begeleiding door een goede advocaat.

Advies ruimtelijke ordening en milieu

In de ruimtelijke ordening staat de vraag centraal hoe grond gebruikt mag worden. In het milieurecht draait het om de vraag of bepaald gebruik toegestaan is (en, zo ja, onder welke voorwaarden) met het oog op de bescherming van het milieu. Onze advocaten zijn er om de zorgen om lastige vraagstukken bij u weg te nemen en voor u op te lossen. Onze klanten mogen verwachten dat we helder, voortvarend adviseren en oplossingsgericht werken.

Het is belangrijk tijdig op orde te krijgen, omdat het milieu een actueel onderwerp is dat zeer vaak leidt tot handhaving, soms zelfs (milieu)strafrechtelijk. Blenheim procedeert en adviseert regelmatig over zaken van milieurecht, als onderdeel van projecten of als zelfstandig onderwerp.

Teun Blom

Wilt u meer weten over ruimtelijke ordening?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.