Vastgoedrecht

Onroerend goed (vastgoed) is een specialisatie van Blenheim. Al vele jaren staan de vastgoedadvocaten van Blenheim klanten bij over de diverse aspecten van vastgoed.

Advies van een advocaat vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een breed vakgebied. Blenheim heeft door specialisatie van haar advocaten veel vastgoedexpertise in huis. Ook expertise van bestuursrecht en omgevingsrecht is voor de vastgoedadvocaat onontbeerlijk. Onze vastgoedadvisering omvat alle juridische aspecten van het bouw- en verkoopproces. Vanaf het ontwikkeling, herontwikkeling, transacties, ontwerp en bouwen. Tot aan de de verkoop, verhuur plus de rechten en plichten van betrokkenen in de vastgoedketen. Denk hierbij aan de ontwikkelaar, aannemer, de architect, maar ook aan de betrokken overheid wat betreft vergunningen, ontheffingen, bestemmingswijziging, etc. De focus van de vastgoedadvocaat van Blenheim ligt bij optimale dienstverlening voor de klant.

Specialist vastgoedrecht met ervaring

Onze advocaten heb iedere specifieke specialisatiegebieden waardoor zij u zeer goed kunnen adviseren. Zo schreef erfpachtspecialist Mark van Weeren wegens het boek “50 vragen over erfpacht”. Martyn Schellekens is gespecialiseerd in VvE-recht. De vastgoed advocaten van Blenheim zijn werkzaam op in volgende rechtsgebieden: bouwrecht, erfpacht, koop en verkoop, huurrecht, projectontwikkeling, appartementsrechten en vve, mede-eigendom (mandeligheid), ruimtelijke ordening, monumentenrecht en bestuursrecht. Onze advocaten zullen hun kennis en vastgoedexpertise graag met u delen om te zorgen dat vastgoed een veilig bezit is. Daarom krijgt u altijd een advocaat die past bij de kwestie waar u advies of expertise bij nodig heeft.

Vastgoedadvies bij transacties

Bij een vastgoedtransactie komt het vaak aan op een goed contract waarin de belangen van onze klant goed gewaarborgd zijn. Blenheim begeleidt voor u het hele proces van de transactie. Ook bij herontwikkeling van vastgoed.

Bij verkooptransacties begeleiden we de onderhandelingsfase, taxaties, due diligence, deskundigenonderzoeken en algemene voorwaarden. Terugkerende thema’s daarbij zijn  het schriftelijkheidsvereiste en de vrijwaring en aansprakelijkheid verkoper. Maar ook de mededelingsplicht en onderzoeksplicht, klachtplicht van de koper en verjaring, lasten en beperkingen, conformiteit, de positie van de makelaar, veilingkoop en kettingbeding, hypotheek, verontreiniging en schonegrondverklaring. De kracht van het vastgoedteam van Blenheim zit in de diverse specialisaties van de advocaten zodat we klanten full service kunnen bijstaan.

Verborgen gebreken bij onroerend goed

Ons kantoor heeft een ruime ervaring en expertise over verborgen gebreken bij vastgoed. Dat is helaas een vaak voorkomend probleem dat regelmatig tot een geschil leidt tussen koper en verkoper. Het gaat daarbij doorgaans over bouwkundige of constructieve gebreken. In ons netwerk schakelen wij makkelijk met vastgoeddeskundigen die nodig zijn voor onderzoek en rapportage alsmede bouwkundige oplossingen. Bij ouderdomsgebreken kan er discussie ontstaan over de reikwijdte van een ouderdomsclausule in het koopcontract. Maar het kan ook gaan om situaties waar zonder vergunning is gebouwd en als gevolg daarvan sprake is van non-conformiteit.

Hospitality Desk voor retail en horeca

Vastgoed is ook van belang bij leisure, retail en horeca. Blenheim adviseert met de Hospitality Desk een groot aantal winkelbedrijven en horeca over huurrecht, vergunningen, regelgeving gemeente, Activiteitenbesluit, PDV-beleid, bestemmingswijzigingen, exploitatieplicht, assortimentvoering in relatie tot het bestemmingsplan, bezwaar- en beroepsprocedures, schadevergoeding wegens omzetderving, bedrijfsoverdracht, overheidswetgeving, e.d. Door de expertise die Blenheim hiermee heeft opgebouwd kunnen wij u snel en goed van dienst zijn.

Vereniging van Eigenaren

Veel vastgoed in onlosmakelijk verbonden met een Vereniging van Eigenaren. Onze advocaten zijn er om de zorgen om lastige vraagstukken binnen de VvE voor u op te lossen. Een cliënt van Blenheim mag verwachten dat we helder, voortvarend adviseren en oplossingsgericht werken. Zo adviseren wij onder meer over de methoden om tot correctie van de splitsingsakte te komen om geschilpunten op te lossen of te voorkomen. We denken graag met u mee en adviseren pro actief zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan. Dit doen wij graag tegen scherpe tarieven en duidelijke afspraken.

Procederen over vastgoed

De specialist vastgoedrecht adviseert niet alleen over vastgoed maar procedeert ook over vastgoed. Voor de diverse vastgoed thema’s heeft Blenheim advocaten in huis die gespecialiseerd zijn in de juridische procedures. De advocaat bespreekt met u de proceskansen en de strategie van een procedure. Welk bewijsmateriaal is er? Wordt er eerst beslag gelegd, of worden er eerst getuigen gehoord? Tot het werk van de advocaat hoort ook het voeren van schikkingsonderhandelingen waarmee mogelijk een rechtszaak kan worden voorkomen of geschikt kan worden. Door de jarenlange ervaring van onze vastgoedadvocaten en omdat wij in teamverband werken kunnen wij u goed en strategisch adviseren en procederen over uw zaak.

 

Wilt u meer weten over vastgoedrecht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.