Erfpacht

Mark van Weeren van Blenheim Advocaten heeft de belangrijkste erfpachtvragen beschreven in het boek “50 vragen over erfpacht”. Hij adviseert u graag over erfpachtzaken.

Specialist in erfpachtzaken

De OG specialisten van Blenheim leveren graag hun juridische bijdrage aan de oplossing van een erfpachtgeschil. Onze gespecialiseerde advocaten assisteren, procederen en adviseren bij erfpachtgeschillen en contracten. Gedurende de looptijd van de erfpacht zijn erfpachter en grondeigenaar tot elkaar veroordeeld. Hun rechten en verplichting liggen dan immers vast in de akte waarin de toepasselijke erfpachtvoorwaarden zijn opgenomen. Toch dienen zij rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen, en dat gebeurd helaas te weinig. Goed advies en doorzettingsvermogen is van belang en daar staan wij voor.

Oplossingen zoeken in erfpacht

Erfpachters zijn zich bewust geworden van hun rechten. Een erfpachtcontract is snel afgesloten maar de erfpachter zit er doorgaans zeer lang aan vast. Bij de eerste herziening van de canon zit de schrik er vaak al in; erfpacht blijkt dan ineens duur te worden. Steeds meer erfpachters worden lid van een belangenorganisatie die de belangen van erfpachters behartigd. Het grootste deel van de regels waar een erfpachter aan gebonden zijn staat in de “de kleine lettertjes”: de toepasselijke erfpachtvoorwaarden. De gemiddelde erfpachter zal deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het tot stand komen van de erfpacht niet hebben gelezen. Wij proberen in de lastige situatie waar erfpachters zich bevinden toch een oplossing te vinden met de grondeigenaar. Dat kan soms een langdurige en taai proces zijn, desnoods via de rechter, maar dat is soms onvermijdelijk. De aanhouder wint is ons credo.

Wilt u meer weten over erfpacht?

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.