16 december 2011

Herziening erfpacht canon na 75 jaar; advocaat bespreekt uitspraak

Categorie: Erfpacht

In de gemeente Amsterdam staat het grootste deel van de woningen op “erfpacht” ofwel op grond van de gemeente. Vanaf 1896 zijn erfpachtcontracten met bewoners afgesloten. In deze zaak gaat het om erfpacht uit 1836 waarop de algemene bepalingen AB1934 op van toepassing. Bij het afsluiten van het erfpachtcontract werd destijds afgesproken dat de gemeente deze na verloop van het tijdvak van 75 jaar de canon kon herzien op basis van een onafhankelijk deskundig oordeel. Die termijn is verlopen en de gemeente wil de canon dan aanpassen gebaseerd op de huidige grondprijs. Zie ook: erfpacht gemeente Amsterdam.

Grondslag taxatie bij canonherziening

De Stichting Erfpachters Belang (SEBA) en een aantal particuliere bewoners zijn het daarmee oneens. Omdat er destijds geen herzieningsbepaling met die strekking in de vestigingsakte was opgenomen, mag de canon volgens hen nu niet worden herzien op basis van de huidige marktwaarde van de grond. Ook menen zij dat de deskundigenrapporten, waarop de gemeente de huidige herziening baseert, uitgaan van verkeerde uitgangspunten en rekenmethoden.

Bindend advies deskundigen canonherziening vernietigd

De rechtbank Amsterdam oordeelt een herziening van de canon wel is voorzien in de Algemene Bepalingen. De gemeente mag daarom de canonherziening wel doorvoeren. Daarnaast geldt dat de deskundigen zelf mogen bepalen welke uitgangspunten en methoden ze hanteren. Naar oordeel van de rechtbank is herziening van de canon op grond van de huidige marktwaarde van de grond toegestaan. Wel wordt het deskundigenrapport door de rechtbank vernietigd omdat het rapport onvoldoende is gemotiveerd.

Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2167