2 mei 2017

Opzegging Huur van bedrijfsruimte

Categorie: Huuropzegging

Als een verhuurder of een huurder de huurovereenkomst opzegt, dan moet dit gebeuren tegen het einde van de eerste huurperiode of tegen het einde van de verlengingsperiode.
Opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.
De opzegtermijn bedraagt zowel voor de verhuurder als voor de huurder ten minste één jaar.

Als de verhuurder opzegt moet hij, in tegenstelling tot de huurder, in zijn brief of exploit duidelijk aangeven om welke reden(en) hij opzegt. Doet hij dat niet, dan is de opzegging nietig.

De wet kent slechts twee gronden waarop de verhuurder kan opzeggen:

  • de bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt, of
  • de verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik.

Als de verhuurder heeft opgezegd en de huurder gaat niet akkoord met de beëindiging van de huurovereenkomst, dan loopt de huurovereenkomst van rechtswege door. Totdat de rechter onherroepelijk heeft beslist op een beëindigingverordening door de verhuurder, blijft het huurcontract intact.

De opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder is na 10 jaar een stuk eenvoudiger dan na de eerste 5 jaar. Voor een dergelijke opzegging heeft de wetgever de verhuurder drie extra opzeggingsgronden ter beschikkinggesteld.
De rechter mag nu een afweging maken van de redelijke belangen van de huurder en de verhuurder bij verlenging van de huurovereenkomst.

Het is veelal verstandig om bij de beoordeling van een huuropzegging hulp te vragen aan huurspecialist.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team huurrecht.