8 december 2015

Koop op afstand

Categorie: Koop-aannemingsovereenkomst

De wetgever heeft ervoor gekozen om de consument in Nederland extra te beschermen, vele voorbeelden daarvan zijn inmiddels in de wet opgenomen. Sinds juni 2014 geldt voor consumenten nu ook dat bij een aankoop op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefonisch) de consument een langere bedenktijd heeft van 14 kalenderdagen. Kort gezegd houdt dit in dat binnen deze periode van 14 kalenderdagen de consument het product zonder opgave van reden kan terugsturen.

Bij koop op afstand moet met name worden gedacht aan gevallen waarbij er geen persoonlijk contact is met de verkoper, met als duidelijkste voorbeeld koop op internet maar denk bijvoorbeeld ook aan aankopen bij postorderbedrijven of via de telefoon.

Onderstaand zal ik kort de belangrijkste rechten voor de consument benoemen.

De informatieplicht in de wet koop op afstand

Op grond van de informatieplicht is de verkoper verplicht een groot aantal zaken vooraf te melden, denk dan onder meer maar niet beperkt tot aan de volgende informatie:

 • de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
 • de eventuele leveringskosten
 • de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard
 • eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering;
 • het herroepingsrecht van de consument
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; aftersales service en garantie
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar
 • de belangrijkste kenmerken van het product
 • de identiteit en adresgegevens van verkoper.

De bedenktijd van 14 dagen in de wet koop op afstand

Naast de informatieplicht is tevens van groot belang dat een consument op grond van de wet koop op afstand een wettelijke bedenktijd heeft van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd begint te lopen de dag nadat je het product hebt ontvangen of je de dienst hebt afgesloten. In het geval er een bestelling is gedaan die in meerdere zendingen wordt geleverd dan begint de bedenktijd als je de laatste deelzending hebt ontvangen en bij regelmatige levering van producten begint de bedenktijd te lopen vanaf de eerste levering van het product (bijvoorbeeld een tijdschriften abonnement).

Naast de informatieplicht en de bedenktijd zijn er nog vele beschermende bepalingen opgenomen in de wet koop op afstand. Mocht u specifieke vragen hebben over de wet koop op afstand of meer algemeen over alles wat te maken heeft met de koop van goederen kunt u te allen tijde voor een eerste gesprek vrijblijvend contact opnemen met:.