Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een contractuele bepaling op grond waarvan het een werknemer verboden is om tijdens en/of na beëindiging van zijn of haar dienstverband met zijn of haar huidige werkgever in dienst te treden bij een concurrent.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst en is bedoeld om de zakelijke belangen van de werkgever te beschermen. Deze bepalingen omvatten over het algemeen een of meer beperkingen van het soort werk dat de werknemer gedurende een bepaalde periode binnen een bepaald geografisch gebied mag verrichten. In Nederland is de duur van een concurrentiebeding doorgaans 12 maanden.

Concurrentiebedingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Concurrentiebedingen zijn in beginsel niet geldig in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij de werkgever de noodzaak van het concurrentiebeding om zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen schriftelijk kan rechtvaardigen. Deze rechtvaardigings- of motiveringverplichting is bedoeld om te voorkomen dat werkgevers te snel gebruik maken van dergelijke concurrentiebedingen. Een concurrentiebeding dat niet aan deze norm voldoet, is nietig.

Om te bepalen of de redenen die genoemd zijn in het concurrentiebeding voldoende zijn om het concurrentiebeding te rechtvaardigen, zal de rechter een afweging maken tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer.

Voor (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 gesloten zijn geldt deze rechtvaardigingseis niet.

Relatiebedingen

Hoewel de wet alleen een rechtvaardigingsverplichting oplegt ten aanzien van concurrentiebedingen, blijkt uit de literatuur en de wetsgeschiedenis bij deze bepaling dat ook relatiebedingen worden geacht onder deze categorie te vallen. Deze zijn j als zodanig aan dezelfde regels onderworpen als concurrentiebedingen. Het is daarom raadzaam om voor relatiebedingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, net als concurrentiebedingen, ook een motivering van de redenen voor de bepaling op te nemen.

Concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

De motiveringsplicht geldt niet voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Het is een veel voorkomende misvatting dat de rechter in de praktijk bij concurrentiebedingen de andere kant op kijkt en in het voordeel van de werknemer beslist. Als een ex-werknemer zijn of haar deskundigheid, knowhow, kennis van zakengeheimen en klantcontacten voor een concurrent inzet, zal de rechter de werkgever waarschijnlijk toestaan zijn belangen te beschermen en kan zij de ex-werknemer beletten werk te verrichten voor de nieuwe werkgever.

Advies inwinnen in verband met uw concurrentiebeding

Zowel werknemers als werkgevers moeten op hun hoede zijn voor de formulering en motivering van hun concurrentie- en relatiebeding. De motivering van deze bedingen is essentieel om de rechtsgevolgen ervan te waarborgen.

De arbeidsrechtadvocaten van Blenheim hebben ruime ervaring met het adviseren over concurrentiebedingen en andere postcontractuele clausules, zoals relatiebedingen en geheimhoudingsbedingen.

Vragen?

Heeft u vragen over het concurrentiebeding of aanverwante zaken, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.