Overgang van onderneming

Wat gebeurt er met de werknemers na een fusie of een splitsing? Volgen de werknemers het nieuwe bedrijf? Wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden? Deze vragen hebben betrekking op het begrip “overgang van onderneming”.

Definitie overgang van onderneming

Volgens artikel 7:662 lid 2 BW betekent een “overgang” een ” de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt”.

Een “economische eenheid” is een “een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit”.

In geval van overgang van onderneming genieten werknemers rechtsbescherming op grond van de Europese Richtlijn inzake verworven rechten 2001/23/EG, die is geïmplementeerd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

In geval van overgang van onderneming gaan alle rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de (nieuwe) werkgever. De werknemer behoudt in het algemeen de arbeidsvoorwaarden die hij vóór de overgang had.

Ook is de werknemer in principe beschermd tegen ontslag wegens overgang van onderneming. De werkgever kan de werknemer echter om economische, technische en organisatorische redenen ontslaan (ETO-redenen).

Vragen?

Indien u vragen heeft over het begrip overgang van onderneming of indien u een beoordeling nodig heeft of overgang van onderneming van toepassing is, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.