Boete overtreding Leegstandswet

In de Leegstandswet is geregeld hoe je tijdelijk woonruimte kunt verhuren. Daarvoor kan de gemeente een vergunning verlenen. De gemeente heeft daarvoor een Leegstandsverordening. Indien een leegstaande woning niet conform de leegstandsverordening is gemeld, kan de gemeente een boete opleggen. Een advocaat bestuursrecht kan adviseren over de toepassing van de Leegstandwet en procedure tegen opgelegde boete.

Vergunning Leegstandswet tijdelijk verhuren

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning ingevolge de Leegstandswet is mogelijk voor nieuwbouwwoningen, woningen die te koop staan, woningen bestemd voor sloop of vernieuwbouw, groepsgewijze huisvesting en dergelijke. De duur van de vergunning voor verhuur wegens leegstand bedraagt minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar. De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden.

Meldplicht leegstand en boete

In de leegstandsverordening van de gemeente is een meldplicht opgenomen. De meldplicht treedt in werking zodra leegstand langer dan zes maanden heeft geduurd. Na de melding moet de gemeente overleg voeren met de eigenaar. De gemeente kan dan een leegstandsbeschikking nemen om uitspraak te doen over (de wijze van) gebruik van het leegstaande gebouw. De gemeente kan dan ook een gebruiker voordragen. Natuurlijk kan de eigenaar ook zelf een huurder voordragen voor de leegstaande woning.

Voornemen tot boete Leegstandswet

De gemeente mag een boete van maximaal EUR 7.500,- opleggen, indien geen tijdige melding wegens leegstand plaatsvindt. Dat moet geregeld zijn in de leegstandsverordening van de gemeente. Soms geldt de meldplicht maar voor bepaalde gedeelten van een stad. De gemeente kan ook een boete opleggen, indien beeindiging van het tijdige gebruik tijdens leegstand dit niet binnen vier weken is gemeld aan de gemeente. Een boete wegens overtreding van de leegstandsregelgeving wordt eerst aangekondigd door de gemeente. Op dit voornemen tot oplegging van een bestuurlijke boete kan met een zienswijze gereageerd worden. Het is raadzaam een uitgebreide zienswijze in te dienen, desnoods met een advocaat, om de gemeente ervan te weerhouden een boete wegens overtreding van de leegstandsverordening op te leggen.

Bezwaar maken tegen opgelegde boete

Door de gemeente kan ook een boete opgelegd worden, indien geen overleg wordt gepleegd met de gemeente. Die verplichting gaat te ver. Er is geen wettelijke grondslag om een boete op te leggen aan de eigenaar die geen overleg pleegt. De grondslag van een boete dient derhalve altijd gecontroleerd te worden. Indien de gemeente wel een boete oplegt, dan kan een advocaat bestuursrecht in een bezwaarprocedure en een beroepsprocedure de boete van de gemeente voor u aanvechten.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.