Aansprakelijkheid bestuurders bij faillissement

Faillissementen zijn nog steeds aan de orde van de dag, waardoor ook steeds meer bestuurders in aanraking komen met een curator. Een van de taken van de curator is het onderzoeken van een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Artikel 2:248 BW

Dit artikel, ook wel genoemd de derde antimisbruik wet, bepaalt in lid 1 dat in geval van faillissement iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voor de curator is met name lid 2 van dit artikel van belang. Hierin is bepaald dat, indien een bestuurder niet heeft voldaan aan het bijhouden van een behoorlijke administratie en het tijdig deponeren van de jaarrekeningen, vaststaat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Administratieplicht van bestuurders en faillissement

Het bestuur is verplicht tot het onderhouden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de rechtspersoon dat daaruit te allen tijden zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Kort gezegd gaat het erom dat de administratie van de vennootschap zodanig is, dat men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren en de crediteurenpositie op enig moment en dat deze positie en stand van de liquiditeiten gezien de aard en omvang van de onderneming een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. Indien de administratie van de vennootschap hieraan niet voldoet, staat daarmee vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Deponering jaarrekening

Uiterlijk 13 maanden na afloop van een boekjaar dient de jaarrekening te zijn gedeponeerd bij het Handelsregister. Indien deponering niet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvind staat hiermee vast dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Advocaten voor aansprakelijkheid van bestuurders

Blenheim Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement..

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan gerust hier contact op met het ondernemingsrecht team van Blenheim.

Jeroen Latour

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.