Aansprakelijkheid van de aannemer

Een advocaat bouwrecht beoordeelt of de aannemer aansprakelijk kan zijn. Door een bouwfout, gebrek of vertraging in de bouw kan aansprakelijkheid van de aannemer ontstaan. De opdrachtgever van de aannemer dient na vaststelling van de bouwfout of gebrek dit direct te melden bij de aannemer. Goede begeleiding door een deskundige bij de bouw is onontbeerlijk. Voorafgaand aan de oplevering dient de opdrachtgever het bouwwerk goed op te nemen met zijn adviseur of architect, om eventuele bouwfouten of gebreken van de aannemer vast te stellen. Er is een verschil in aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken vastgesteld voorafgaande aan de oplevering en gebreken die na oplevering worden ontdekt.

Oplevering en gebreken in de bouw

Oplevering na de bouwwerkzaamheden van de aannemer dient in overleg te gebeuren. Op grond van artikel 7:758 BW geldt dat, indien u als opdrachtgever de oplevering heeft aanvaard, sprake is van oplevering. Indien de aannemer tot oplevering wil overgaan, dient de opdrachtgever te reageren en zelf het werk te controleren of een deskundige in te schakelen die een opleveringsrapport maakt. Indien er nog te veel opleveringspunten zijn, of onduidelijkheid over nog te verrichten meerwerk dan hoeft de opdrachtgever de oplevering niet te accepteren en zal de aannemer alsnog de nodige werkzaamheden moeten verrichten en gebreken moeten herstellen.

Advies bouwrecht advocaat over gevolgen oplevering

Het gevolg van de oplevering is dat eventuele gebreken die de opdrachtgever had moeten ontdekken niet meer tot de aansprakelijkheid van de aannemer kunnen leiden. De opdrachtgever heeft dus een onderzoeksplicht om de bouwwerkzaamheden te controleren op gebreken. Dat laat overigens onverlet dat, indien na de oplevering alsnog gebreken ontdekt worden, dit bijvoorbeeld onder de garantie van de aannemer kan vallen. Door de oplevering gaat er ook een verjaringstermijn lopen voor vorderingen tegen de aannemer wegens gebreken (artikel 7:761 BW).

Vraag analyse aan onze bouwrecht advocaat over recht op schadevergoeding

Een bouwrechtadvocaat kan adviseren over aansprakelijkheid van de aannemer voor een gebrek in de bouw (bouwfout), geschil aannemer over meerwerk, oplevering van de aannemer, ontbinding aannemingsovereenkomst, het retentierecht van de aannemer, arbitrage en eventuele verjaring.

Stel vrijblijvend uw vraag aan een bouwrecht advocaat van Blenheim.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.