Schade door aannemer; opdrachtgever aansprakelijk?

Schade aan belendende percelen komt regelmatig voor bij bouwwerkzaamheden. Scheuren in de gevel, verzakking fundering, overstroming door grondwater, etc. Het verhaal van schade en de aansprakelijkstelling wordt verzorgd door onze bouwrecht advocaat. Als bijvoorbeeld noem ik het geval van een woningstichting als pandeigenaar sloopwerkzaamheden laat verrichten die schade veroorzaken bij de buurman, kan het zo zijn dat de buurman die schade lijdt het sloopbedrijf aansprakelijk moet stellen en niet de woningstichting die de opdrachtgever is geweest als eigenaar van het buurpand. Bijvoorbeeld deze uitspraak over schade door sloopwerkzaamheden (ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2823).

Schade aan buurpand door sloopwerk bij buren

De vraag of de buurman die schade lijdt zijn vordering kan baseren op artikel 6:171 BW. Daarvoor is niet beslissend of het hem in dit concrete geval duidelijk was wie de sloopwerkzaamheden bij het buurpand verrichtte. Hoewel in deze zaak daaromtrent in dit geval naar het oordeel van het hof voldoende duidelijkheid bestaat, gelet op de herhaalde stelling van Woonstichting (eigenaar naast pand buurman) dat zij opdracht had gegeven aan het Bouwbedrijf (die de werkzaamheden had laten uitvoeren door onderaannemer. Waar het om gaat is of bedoelde werkzaamheden zijn verricht ter uitoefening van het bedrijf van Woonstichting. En dat is niet zo.

Aansprakelijkheid aannemer en niet opdrachtgever

Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de bedrijfsuitoefening van Woonstichting is het verhuren van (bij haar in eigendom zijnde) woningen. Daarmee valt het uitvoeren van bouwwerkzaamheden nog niet onder de uitoefening van het bedrijf van Woonstichting. Die werkzaamheden vereisen immers een bijzondere deskundigheid en gesteld noch gebleken is dat Woonstichting over die deskundigheid beschikte noch dat [appellant] daarvan mocht uitgaan. Het feit dat Woonstichting als bouwheer zou zijn opgetreden maakt dat niet anders, omdat het enkele feit dat Woonstichting opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden niet inhoudt dat die werkzaamheden daarmee tot het bedrijf van Woonstichting behoren.

Risico-aansprakelijkheid aannemer voor werknemer of ZZP’er

Soms is niet duidelijk hoe of door wie schade bij bouwwerkzaamheden is veroorzaakt. Bij die situatie ontstaat een risicoaansprakelijkheid als omschreven in artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid aannemer voor ingehuurde aannemer of ZZP’er). In die situatie zal veelal de (hoofd)aannemer aansprakelijk zijn op basis van risicoaansprakelijkheid voor bouwwerkzaamheden. Degene die schade lijdt zal zich goed moeten afvragen wie hij moet aanspraken voor schade. Een bouwrecht advocaat werkt vaak samen met een bouwkundige om tot een goede analyse van de schade te komen. Stel vrijblijvend een vraag over aansprakelijkheid in de bouw aan onze advocaat bouwrecht.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.