31 december 2012

Aansprakelijkheid voor gebrek bouw. De aannemer, architect, constructeur of directie?

Categorie: Aanneming van werk

Een geschil met een aannemer leidt vaak tot zwartepieten. Voor de opdrachtgever is het vervelend als niet duidelijk is wie als partij bij het bouwproces verantwoordelijk en aansprakelijk is voor een fout in de bouw. De aannemer wijst naar de architect en de architect naar de constructeur, de constructeur naar de onderaannemer en zo weet de opdrachtgever niet waar hij aan toe is. In arbitrage zal de arbiter de knoop door moeten door hakken.

Advocaat bouwrecht onderzoekt aansprakelijkheid van partijen in bouwproces

Zowel de aannemer, architect als de directievoerder (of projectleider) zullen verzekerd zijn voor fouten. Indien niet duidelijk is wie aansprakelijk is, dan zouden alle partijen in een procedure betrokken moeten worden. Soms zla moeilijk op heteertse gezicht zijn vast te stellen wie aansprakelijk is voor een bouwfout. Met een advocaat bouwrecht kan geanalyseerd worden bij wie in het bouwproces de aansprakelijkheid ligt voor een fout in de bouw. Bel vrijblijvend als u een vraag heeft over een geschil met de aannemer.

Waarschuwingplicht aannemer bij ontdekking fout in bouwconstructie

Als de opdrachtgever met een architect werkt, dan dient de architect in te staan voor de deugdelijkheid van het ontwerp van de gekozen constructie. Dat neemt niet weg dat de aannemer, indien deze een fout in de constructie van de architect fout heeft ontdekt, de aannemer een waarschuwingsplicht heeft en om die reden de opdrachtgever moet waarschuwen. In een uitspraak van 20 januari 2010 van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gaat het om een fout in een spouwmuur, die vochtoverlast tot gevolg had. De architect had tijdens de bouwwerkzaamheden de afmeting van de spouwmuur gewijzigd. Als gevolg daarvan werd de spouwmuur smaller dan aanvankelijk in het bestek was voorgeschreven. De architect voerde ook de directie over het bouwproject.

Aannemer moet schadevergoeding betalen bij verzuim waarschuwingsplicht

De opdrachtgever verwijt de aannemer dat deze niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat de spouw in de muur erg krap werd en dat dit tot minder ventilatie zou kunnen leiden met vochtoverlast tot gevolg. De arbiter is met de opdrachtgever van oordeel dat de aannemer de waarschuwingsplicht jegens de opdrachtgever heeft geschonden. Op grond van de toepasselijke UAV-voorwaarden komt de schade als gevolg hiervan voor rekening van de aannemer. De arbiter constateert echter ook dat de architect een fout heeft gemaakt. Dat betekent dat er sprake is van eigen schuld van een opdrachtgever. Op grond van art. 6:101 BW is de aannemer daarom 50% aansprakelijk voor de schade van de opdrachtgever. De kosten van de arbitrage worden voor de helft in rekening gebracht aan de aannemer.