20 februari 2012

Beleggingsadviseur aansprakelijk voor schade belegger

Categorie: Bestuursrecht

Beleggingsadviseur kan jegens de belegger aansprakelijk zijn, indien hij een onvolledig advies geeft

In een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 8 november 2011, nummer 304, speelde deze kwestie. Naar oordeel van de Geschillencommissie had de beleggingsadviseur in deze zaak moeten wijzen op de van traditionele obligaties afwijkende kenmerken en risico’s. Ook zou de mate van achterstelling van de obligaties en de mogelijkheid voor uitgevende instellingen om periodieke uitkeringen achterwege te laten, niet besproken zijn. Nu de gevolgen van deze risico’s zich hebben verwezenlijkt, is voor risico van de beleggingsadviseur. De commissie meent ook dat het van algemene bekendheid is dat een hoger rendement gepaard gaat met een hoger risico. De klant van de adviseur had aangegeven rente-inkomsten te willen uit effectenportefeuilles en niet in zakelijke waarden te willen beleggen. De betrokkene had zich onvoldoende in de risico’s verdiept. Er is sprake van mede-schuld van de belegger zelf.

Als gevolg daarvan dient één derde van de schade voor rekening van de belegger zelf te blijven. De beleggingsadviseur wordt veroordeeld tot twee derde van de schade van de belegger en zijn pensioen B.V.