2 maart 2014

Huis met rieten dak

Categorie: Bestuursrecht

Advocaat vastgoed over verborgen gebrek bij rieten dak

Tussen koper en verkoper van het huis met rieten dak is een geschil ontstaan. De klachten vande koper betreffen kwaliteitsgebreken aan de rieten daken van recreatiewoningen. Er is sprake van het als gevolg van verrotting vergaan van de rieten daken. Arbiters overwegen dat de klachten van kopers zijn op een te geringe levensduur van de rieten dakbedekking, welke wordt veroorzaakt door de gekozen dakconstructie als geheel. Deze constructie zorgt voor een dauwpunt dat relatief diep in het rietpakket ligt, waardoor het riet lang vochtig blijft. Ook de omgevingsfactoren zijn in dit verband ongunstig. Er is sprake van een verborgen gebrek aan de woningen. Nu de ondernemer die de woningen heeft verkocht zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp als voor de uitvoering van de woningen moet het gebrek aan haar worden toegerekend ( Raad van Arbitrage voor de bouw, 18 april 2006, 26.711). Zie ook: verborgen gebrek.

Gebrek aan rieten dak direct melden: klachtplicht koper

De koper van een woning dient een gebrek dat hij na de koop ontdekt direct te melden aan de verkoper. Bij voorkeur dient het gebrek (verborgen gebrek of kwaliteitsgebrek) direct na ontdekking schriftelik gemeld te worden. Als de verkoper weigert iets te doen aan het gebrek aan de woning dan is het zaak dat de koper juridisch advies inwint, bijvoorbeeld bij een vastgoed advocaat, wat hij kan vorderen van de verkoper van de woning of de aannemer die verantwoordelijk is voor het rieten dak.

Vocht en rotting rieten dak

Ook in dit voorbeeld is vocht in het rieten dak het probleem. Het werd echte niet als ernstig probleem gezien door de arbiters en de koper was te laat met zijn klacht. De rieten dakbedekking is onderhevig aan condensatie van vocht van binnen de woning waardoor het riet rot en vergaat. Het dak is opgebouwd met geïsoleerde onderlinge tochtdicht afgepurde dakplaten zonder dampremmende laag met daarboven op rietlatten gebonden riet met tussen de platen en het rietpakket een luchtspouw. Hierdoor condenseer van binnen komende waterdamp in de rieten dakbedekking en blijft deze nat en gaat rotten. Arbiters oordelen dat sprake is van een verborgen gebrek, doch dat kopers de vordering in rechte te laat hebben ingesteld, namelijk later dan vijf jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Tevens is er geen sprake van een ernstig gebrek (Raad van Arbitrage voor de bouw, 30 oktober 2007, nr. 71.148).
lees ook: aanneming werk.