4 september 2013

Incassokosten en algemene voorwaarden

Categorie: Incasso, Procesrecht

De berekening van (buitengerechtelijke) incassokosten is op de schop gegaan. Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel. Ook zijn de incassokosten aan een maximum gebonden. Deze wetswijziging kan van invloed zijn op bepalingen in uw algemene voorwaarden.

Doel wijziging berekening incassokosten

De nieuwe regels zijn van toepassing op vorderingen waarvan de vervaldatum na 1 juli 2012 ligt en zijn van dwingend recht. Dat betekent dat hiervan niet in het nadeel van de consument mag worden afgeweken. Deze wet heeft namelijk tot doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

De vergoeding voor incassokosten wordt voortaan berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is 40 euro, het maximumbedrag 6.775 euro.

Verschil incassokosten tussen consumenten en bedrijven

De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen consumenten en bedrijven als debiteur. De wet geldt zoals gezegd met name voor consumenten. Bedrijven onderling mogen samen (andere) afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Dit moet wel schriftelijk vastgelegd worden. Uw algemene voorwaarden zijn daar bij uitstek geschikt voor. Zijn er geen schriftelijke afspraken gemaakt, dan gelden ook hier de regels van de nieuwe wet en bent u ook bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling gebonden aan de wettelijke maximale incassokosten.

De 5 belangrijkste veranderingen

 1.  Hoogte incassokosten
  De hoogte van de incassokosten is een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775,-. Het percentage wordt lager als de vordering hoger wordt. De nieuwe wet hanteert hiervoor een staffel.
 2. Recht op matigen incassokosten
  Het recht op matigen is uitgesloten. Dat betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten voortaan niet meer kan verminderen.
 3. Afwijken van de regels
  Als de schuldenaar een consument is, kan niet in het nadeel van de consument afgeweken worden van de nieuwe regels. Wel in zijn voordeel. Als de schuldenaar een bedrijf is, bent u vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.
 4. Meerdere vorderingen
  Indien de aanmaning ziet op meer dan een factuur of vordering, moeten de hoofdsommen bij elkaar opgeteld worden en moeten de incassokosten over dit totaalbedrag berekend worden.
 5. Nieuwe richtlijnen aanmaningen
  Nadat de debiteur in verzuim is geraakt, dient deze nog één schriftelijke aanmaning te krijgen, waarin de schuldenaar nog een termijn van 14 dagen wordt gegeven om alsnog kosteloos te betalen. Als de schuldenaar een consument is, bent u hiertoe verplicht. Een schuldenaar is in verzuim door bijvoorbeeld het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn of door het ontvangen van een schriftelijke ingebrekestelling waarna de betaling vervolgens uitblijft. Naast deze richtlijn zijn er nog wat meer richtlijnen voor de inhoud van deze aanmaningsbrief die bepalend kunnen zijn voor de toepasbaarheid van de nieuwe gemaximeerde incassokosten.

Laat uw algemene voorwaarden controleren of opstellen

Uw algemene voorwaarden beschermen u en verschaffen uw klanten duidelijkheid. Zoals reeds gezegd, zijn uw algemene voorwaarden bij uitstek de aangewezen plaats om de bepalingen aangaande de incassokosten op te nemen. Wij raden u aan om uw algemene voorwaarden zorgvuldig te controleren. Om aan de voorwaarden te voldoen dient u zeer waarschijnlijk uw algemene voorwaarden aan te passen.

Indien u nog geen algemene voorwaarden hanteert dan is het raadzaam om deze door Blenheim Advocaten te laten opstellen. Het gebruik van algemene voorwaarden zorgt voor u als gebruiken van de algemene voorwaarden voor beperking en uitsluiting van risico’s en aansprakelijkheden.

Indien u nog vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.