1 juni 2022

Eigenaar gebouw met asbest heeft waarschuwingsplicht

Categorie: Asbest

Asbest in een pand moet serieus genomen worden en verwijderd worden. Regelmatig zijn er nog asbest problemen die tot aansprakelijkheid leiden. Met deze blog probeer ik de verantwoordelijk m.b.t. asbest duidelijk te maken om aansprakelijkheid te voorkomen.

Eigenaar gebouw met asbest informatieplicht na advies zijn deskundige

De eigenaar van een pand heeft een zorgplicht. Als de opdrachtgever eigenaar van het gebouw is en weet van asbest in zijn gebouw, zal hij dat moeten mededelen aan de aannemer die hij opdracht geeft werk te verrichten in dat gebouw. De eigenaar heeft een zorgplicht. Dat geldt zeker als de opdrachtgever zich heeft laten adviseren en daarmee bijzondere wetenschap heeft gekregen over de asbest in het gebouw. De eigenaar heeft een zorgplicht die er mede op ziet dat zijn eigendom voldoet aan geldende normen zoals het Bouwbesluit 2012.

Waarschuwingsplicht bij aanwezigheid asbest

Dat deed zich voor in een zaak van oktober 2004 (Bouwrecht nummer 140). In deze zaak maakte de opdrachtgever de aannemer een verwijt dat hij zijn waarschuwingsplicht ten aanzien van de aanwezigheid van asbest niet had nageleefd. De rechter oordeelde echter dat door de deskundigheid en wetenschap van de opdrachtgever over de asbest, de op de aannemer rustende waarschuwingsplicht niet kon worden aangenomen. Hij noemt daarbij specifiek dat:

  1. De opdrachtgever en aannemer dezelfde wetenschap hadden van de vondst van asbest onder een gedeelte van het gebouw.
  2. De opdrachtgever wordt bijgestaan door een deskundige
  3. De opdrachtgever zelf ondanks de genoemde wetenschap heeft nagelaten onderzoek te verrichten
  4. De opdrachtgever aan de aannemer opdracht heeft gegeven voor een specifieke werkwijze met betrekking tot het asbest.

Aannemer is aansprakelijk voor vrijkomen asbest bij verbouwing

In een zaak waar de aannemer een supermarkt ging verbouwen terwijl deze open bleef ging het ook fout. De aannemer zaagde dwars door asbestplaten heen. De asbestdeeltjes kwamen vrij in de supermarkt. Naar oordeel van de arbiter had de aannemer echt moeten onderkennen dat deze Eternit dakplaten asbesthoudend waren. Als gevolg van de asbestdeeltjes in de winkel moest de winkel een week sluiten en de aannemer werd aansprakelijk geacht voor de schade van de supermarkt.

Advocaat bouwrecht adviseert eigenaar over verplichtingen bij asbest

De eigenaar en verhuurder die het werk met asbest volledig overlaten aan de aannemer zal niet tegen dit probleem aanlopen. Een advocaat in bouwzaken kan voor u de verplichtingen van de eigenaar met betrekking tot asbest in beeld brengen. De eigenaar die asbest ontdekt dient in ieder geval direct een asbestdeskundige een inventarisatie te laten doen.

Over asbest en ander OG issues adviseert het vastgoed & overheid van Blenheim u graag.