28 april 2017

Huurtermijn van bedrijfsruimte

Categorie: Huur bedrijfsruimte, Huurrecht

Het Burgerlijk Wetboek kent een overzichtelijke regeling als het gaat om termijnbescherming.
Hoofdregel is dat een huurovereenkomst van rechtswege (automatisch) voor vijf jaar geldt, ook als partijen uitdrukkelijk een kortere termijn (bijvoorbeeld 4 jaar) zijn overeengekomen.
Bovendien wordt deze periode na afloop automatisch verlengd met nog eens 5 jaar.
Niet alle huurovereenkomsten worden echter voor precies twee keer 5 jaar aangegaan. Soms geven huurder en verhuurder er de voorkeur aan om de eerste periode langer, bijvoorbeeld 7 jaar, te laten duren.
Een huurcontract met betrekking tot bedrijfsruimte dat is aangegaan voor een bepaalde duur die langer is dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur eveneens verlengd met een tweede termijn, zodanig dat de totale duur op 10 jaar komt.
Van deze regeling mag door partijen worden afgeweken, maar uitsluitend in het voordeel van de huurder.

Als een huurovereenkomst is verlengd tot een totale duur van 10 jaar en niet tijdig is opgezegd, loopt het contract in principe na die tien jaar voor onbepaalde tijd door.
Let op; een huurovereenkomst die is aangegaan voor 10 jaar of langer valt dus niet onder deze situatie. Het contract loopt in dat geval na het verstrijken van de aanvangsduur voor onbepaalde tijd door, tenzij in de huurovereenkomst een bepaalde tijd is afgesproken.
Bovendien zijn de artikelen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking het huurrecht bedrijfsruimte (de artikelen 7:291-300 BW) niet van toepassing op de huurovereenkomst die is aangegaan voor twee jaar of korter (bijvoorbeeld in het geval van een proefperiode).
Een dergelijke korte huurtermijn geldt dus niet automatisch toch voor vijf jaar.

Het is veelal verstandig om de beoordeling van een huurtermijn te vragen aan een in huur gespecialiseerde advocaat.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met: