3 december 2015

Horecavergunning ijssalon?

Categorie: Vergunningen

Wanneer bij de inspectie van ijssalons tijdens een controle overtredingen van horecaregels wordt geconstateerd, volgt daarop in de meeste gevallen een handhavingsbrief. U kunt dan denken aan een officiële waarschuwing, een tijdelijke beperking van de sluitingstijd, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Verder hangt het van het soort overtreding af op welke wijze er handhaving plaatsvindt. Als de ijssalon een controle heeft gehad dan moet daarna duidelijk zijn of er sprake is van een overtreding. De exploitant kan zelf de overtreding beëindigen en desnoods een horecavergunning aanvragen als aan de vereisten voldaan kan worden. Maar als wordt betwist dat sprake is van enige overtreding van horecaregels dan is het zinvol dat schriftelijk kenbaar te maken. Zodra een aankondiging van handhaving (bestuursdwang of dwangsom) er is, dan is het raadzaam een horeca-advocaat te raadplegen.

Handhaving ijssalons; zorgvuldig beleid?

IJssalons die teveel op gewone horeca lijken moeten nu een horecavergunning aanvragen, volgen de gemeente Amsterdam. Sinds 2009 is voor de verkoop van ijs in het centrum is geen horecavergunning meer nodig. De winkels moeten zich aan de regels van de Richtlijn IJsverkoop houden. De gemeente gaat de horecaregels nu inzetten om heet aantal ijswinkels te beperken. En daar is de Drank- en Horecawet niet voor bedoeld. Het is niet zorgvuldig om deze winkels zich eerst te laten vestigen en als er “teveel” winkels zouden zijn vervolgens een verkapt vestigingsbeleid te gaan voeren. Zo zijn bijvoorbeeld ook de shisha lounges de stad uit gedreven. Indien een ijssalon zich aan de regels houdt dan is het de vraag een “zwaardere” horecavergunning wel nodig is. Dat zal afhangen van de specifieke omstandigheden van de betreffende horecagelegenheid.

Horecavergunning aanvragen voor ijssalon

Volgens de gemeente zouden tientallen ijssalons en wafelwinkels in de Amsterdamse binnenstad overtreden de regels. Zij krijgen nog één kans hun leven te beteren. Over vier weken begint stadsdeel Centrum met ingrijpen, zo meldt Het Parool. Volgende maand worden de ijssalons opnieuw gecontroleerd. De winkeleigenaren kunne een horecavergunning aanvragen. Als de exploitant van de ijswinkel zicht binnen deze regels van de horecavergunning past dan kan dat ook voordelen bieden. De exploitant dient zicht goed te laten adviseren door een horeca-adviseur of horeca-advocaat of de horecavergunning wel nodig is en of de bedrijfsvoering daarop ingesteld is.

Richtlijn IJsverkoop en horecavergunning

Sinds 28 oktober 2009 geldt de ‘Richtlijn IJsverkoop’ in werking getreden. Deze richtlijn houdt in dat winkels met als hoofdactiviteit ijsverkoop, maar die geen gelegenheid bieden tot verpozen, worden beschouwd als winkel en niet als horeca 1. Openingstijden van deze ijswinkels zijn gelijk aan die van de detailhandel. Wordt bij de ijssalon wel gelegenheid geboden tot verpozen d.m.v. tafels en/of zitgelegenheid (ongeacht het aantal m²), dan wordt de zaak gezien als ijssalon (=horeca 4), waaronder ook vallen: restaurants, lunchrooms, koffiehuizen. Een mengformule bij een ijssalon is volgens de gemeente daarom niet mogelijk.

Toezicht op Richtlijn IJsverkoop en Hygienecode IJs

Deze Hygienecode IJs is voor de bedrijven waarin consumptie-ijs of aanverwante producten worden bereid en verhandeld in de ijssalon of aan derden. Door Europese regelgeving is een uitgebreide norm opgesteld, de HACCP, die geldt voor alle levensmiddelenbedrijven. De Voedsel- en Warenautoritiet Nvwa is belast met de handhaving van voedselregels waaronder de hygienecode. De gemeente Amsterdam houdt toezicht op de horecabedrijven. Dit betekent dat inspectie regelmatig horecabedrijven controleren of deze zich aan alle voorwaarden houden. Horecaondernemers die zich aan de regels houden worden minder vaak gecontroleerd, maar bij horecabedrijven waar overtredingen geconstateerd gaat de inspectie van de gemeente juist vaker langs. Vraag tijdig advies van een advocaat bestuursrecht als u merkt dat de inspectie voornemens is tot handhaving over te gaan. Lees ook: handhaving voedselveiligheid.