20 maart 2020

Selectief betalen van schuldeisers in het zicht van faillissement. Mag dat?

Categorie: Beslagrecht

Veel ondernemers zien hun inkomsten door de coronacrisis als sneeuw voor de zon verdwijnen terwijl de rekeningen wel op de mat blijven vallen. Kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld uw leverancier wel te betalen en de verhuurder niet? Selectief betalen mag in sommige gevallen, maar gaat u later failliet, dan kan de curator dat mogelijk terugdraaien.

Crediteuren selectief betalen is riskant

Is uw faillissement niet meer te voorkomen, dan zal u vanaf dat moment de belangen van de gezamenlijke schuldeisers in acht dienen te nemen. U zal dan dus niet meer zomaar de leverancier wel kunnen betalen en de verhuurder niet. Neemt u die regel niet in acht, dan loopt u het risico dat de curator uw crediteur aanspreekt door een beroep te doen op de ‘faillissementspauliana’. U kunt voorts worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad indien u de schuldeisers van de failliete vennootschap benadeelt. Ook kunt u (als bestuurder) aangesproken worden op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Betalen van een factuur is een rechtshandeling. Op grond van de faillissementspauliana kan de curator die rechtshandeling vernietigen indien deze rechtshandeling de gezamenlijke schuldeisers heeft benadeeld en uw crediteur en u wetenschap hadden of behoorden te hebben van benadeling van anderen. De curator kan dan de gedane selectieve betaling vernietigen, waarna uw crediteur die gelden zal moeten terugbetalen.

Tot slot kunt u als bestuurder, buiten het faillissement om, door individuele schuldeisers persoonlijk worden aangesproken. Of dat succesvol is hangt af van de vraag of u als bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Lijkt een faillissement er aan te komen, neem dan geen risico.

Indien u vragen heeft over selectieve betalingen of indien u uw concrete situatie wenst te bespreken, neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!