18 december 2012

Advocaat huurrecht over servicekosten in huurovereenkomst bedrijfsruimte

Categorie: Bestuursrecht

Aansprakelijkheid verhuurder bij onjuist voorschot servicekosten

In de uitspraak van 8 november 2012 (Rechtbank Amsterdam LJN: BY5795) was de verhouding tussen overeengekomen voorschot en de werkelijke kosten in verhouding tot de overeengekomen jaarhuurprijs enorm. De servicekosten voor de gehuurde bedrijfsruimte 10 keer hoger waren dan in het voorschot dat in het huurcontract vermeld en daarom beriep de huurder zich op dwaling bij totstandkoming van de huurovereenkomst.

Dwaling servicekosten bedrijfsruimte

Kort gezegd oordeelde de rechter over deze servicekosten: verhuurder had er rekening mee moeten houden dat huurder de huurovereenkomst niet zou hebben gesloten, althans niet op deze voorwaarden, indien zij op de juiste wijze was geïnformeerd over de hoogte van de werkelijke servicekosten. Onder deze omstandigheden gaat de mededelingsplicht van verhuurder boven de onderzoeksplicht van huurder.

Vernietiging huurovereenkomst wegens dwaling

Omdat de huurder dit enorme verschil in servicekosten niet accepteerde deed de advocaat van huurder terecht een beroep op buitengerechtelijke vernietiging van de huurovereenkomst wegens dwaling. Vernietiging van het huurovereenkomst betekent dat met terugwerkende kracht de overeenkomst nooit heeft bestaan. Alle betalingen voor servicekosten worden ongedaan gemaakt en de rechter berekend dan de kosten die naar omstandigheden als redelijke servicekosten zijn aan te merken bij huurder in rekening worden gebracht. De betaalde huurprijs blijft wel in stand.

Rechtbank Amsterdam, 8 november 2012, LJN: BY5795 op rechtspraak.nl