14 oktober 2010

Wanneer kun je auteursrecht inroepen?

Categorie: Auteursrecht

Het auteursrecht regelt de rechten van de maker op werken van letterkunde, wetenschap of kunst.

Hoe ontstaat auteursrecht?

Het auteursrecht bestaat van rechtswege, zonder formaliteiten, door het enkele scheppen van het werk en vanaf het moment dat het werk gemaakt is. Indien het werk op enigerlei wijze is geuit, bijvoorbeeld door te zijn opgeschreven, wordt het werk beschermd. Slechts een werk komt voor bescherming in aanmerking, niet een bepaalde trend, mode of stijl.

Dient een ontwerp origineel te zijn om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen?

De maker komt auteursrecht toe als hij bijvoorbeeld een kledingstuk heeft ontworpen dat een oorspronkelijk en eigen karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Dat was bijvoorbeeld niet het geval in een zaak tussen verkopers van leren jassen, zie https://www.ie-forum.nl/artikelen/leren-jassen. Omdat de ontwerpen van de jassen die de eisende partij toen in het geding heeft gebracht niet origineel bleken te zijn en soortgelijke jassen reeds op de markt waren vóór de datum van die ontwerpen, konden de vorderingen van de eisende partij niet worden toegewezen.