29 juli 2013

Wanneer verjaart een vordering? Verjaring stuiten.

Categorie: Bestuursrecht

Gevolgen verjaring van een vordering

Het gevolg van verjaring is dat u als ondernemer en schuldeiser uw geldvordering niet meer rechtens kunt afdwingen. Wel blijft er een soort van morele verplichting over, de zogeheten natuurlijke verbintenis. Zou de debiteur, nadat de geldvordering is verjaard, toch betalen, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan het betaalde dan ook niet terugvorderen. De rechtsgrond is dan de natuurlijke verbintenis.

Beroep op verjaring van een vordering

Voor de goede orde, de debiteur dient expliciet beroep te doen op de verjaring. Met andere woorden, indien de debiteur er niet mee bekend is dat de geldvordering is verjaard, kunt u de vordering (blijven) incasseren.

Stuiting verjaring van een vordering

Om te voorkomen dat uw vordering niet meer rechtsen kan worden afgedwongen is het raadzaam dat u de verjaring van uw vordering tijdig stuit. Dit kan door middel van een stuitingsbrief.

Volgens de heersende jurisprudentie dient in het geval de ontvangst van de stuitingsbrief wordt betwist de afzender van de stuitingsbrief te bewijzen dat de geadresseerde de stuitingsbrief daadwerkelijk heeft bereikt of dat het niet-bereiken daarvan een gevolg is van een voor rekening van de geadresseerde komende omstandigheid als bedoeld in artikel 3:37 lid 3 BW. Laat de stuitingsbrief dus door een gerechtsdeurwaarder betekenen of verstuur de brief aangetekend. U heeft dan een dwingend bewijs dat de verjaring op de juiste wijze door u is gestuit.

Conclusie stuiting verjaring van een vordering

Indien u als ondernemer te maken heeft met incasso van (geld)vorderingen – al dan niet door middel van een kort geding -, dan kunt u geheel vrijblijvend uw juridische positie laten bepalen door advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour.

Lees ook andere blogs over incasso van een geldvordering in kort geding >>