Faillissementsrecht

Blenheim heeft ervaren advocaten op het gebied van insolventie, doorstart en faillissement. De advocaten adviseren bij aanvraag of verweer tegen faillietverklaring, crediteurenregeling, surseance, bestuurdersaansprakelijkheid, doorstart en procedures tegen de curator.

Faillissementsaanvraag met advocaat insolventierecht

De specialisten van Blenheim leveren graag hun juridische bijdrage aan ondernemers, ook bij insolventie als het slecht gaat en een faillissement in zicht komt. Voorbereiding van een faillissementsaanvraag dient weloverwogen gedaan te worden. Onze advocaten begeleiding uw aanvraag voor faillissement en de communicatie met de rechtbank en curator.

Doorstart na faillissement

Indien een bedrijf bezwijkt onder haar eigen schuldenlast en het niet langer mogelijk is met behulp van een sanering of herstructurering het tij te keren bestaat er ook nog de mogelijkheid van een doorstart na faillissement. Het bedrijf is dan reeds op eigen aangifte of op verzoek van meerdere schuldeisers in staat van faillissement verklaard en de rechtbank heeft dan al een curator aangesteld. De curator is een advocaat en wordt door de betreffende rechtbank aangesteld om zorg te dragen voor het afwikkelen van de vennootschap en het zorgdragen voor een zo groot mogelijke boedel voor de gezamenlijke schuldeisers.

Surseance van betaling

Als er voor een bedrijf betalingsproblemen zijn dan kan een surseance van betaling soms oplossing bieden. Surseance kan een faillissement voorkomen. Tijdens de periode van surseance kunnen crediteuren geen betaling van schulden afdwingen. Indien het verzoek tot surceance door de rechtbank wordt ingewilligd dan wordt een bewindvoerder benoemd die onderzoekt of de onderneming voldoende levensvatbaar is. Als dat niet het geval is zal vaak faillissement volgen.

Leg ons jouw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.