16 september 2013

Het eindigen van de aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

De wijze waarop de moedermaatschappij de overblijvende aansprakelijkheid kan beëindigen, is geregeld in artikel 404 lid 3 BW. In dit artikel zijn vier cumulatieve voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan, dit zijn de volgende:

a. de rechtspersoon behoort niet meer tot de groep;

b. een mededeling van het voornemen tot beëindiging heeft tenminste twee maanden lang ter inzage gelegen ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon is ingeschreven;

c. tenminste twee maanden zijn verlopen na de aankondiging in een landelijk verspreid dagblad;

d. tegen het voornemen heeft de schuldeiser niet tijdig verzet gedaan of zijn verzet is ingetrokken, dan wel bij onherroepelijke rechtelijke uitspraak ongegrond verklaard.

Het komt in de praktijk nog steeds regelmatig voor dat een moedermaatschappij vergeet haar 403-verklaring in te trekken, terwijl het wel degelijk haar bedoeling was dat haar aansprakelijkheid zou eindigen. Voor alle partijen, maar met name voor de moedermaatschappij, blijft het dan ook van groot belang alert te zijn op uitstaande 403-verklaringen en voor zover deze er nog zijn, ervoor te zorgen dat deze verklaring wordt ingetrokken.

Advocaat 403 verklaring

Blenheim advocaten is gespecialiseerd in mogelijke aansprakelijkheden op grond van een afgegeven 403-verklaring. Mocht u over het onderwerp van de 403 verklaring nog vragen hebben neem u dan vrijblijvend contact op met ondergetekende.