9 augustus 2022

Exploitatieverlies en exploitatieovereenkomst

Categorie: Contractenrecht

Verliesgevende contracten zijn een probleem voor de ondernemer. Deze zal trachten de overeenkomst te beëindigen ook al is dat soms niet makkelijk. Ik geef een voorbeeld van een verliesgevend contract van een billboard ondernemer.

Verlieslijdende exploitatie en beëindiging van de overeenkomst

In deze zaak is sprake van een verlieslijdende exploitatie omdat een contract door de crisis teveel geld oplevert. Mag de verlieslijdende exploitant billboards weghalen omdat deze door ontwikkelingen in de reclamemarkt verliesgevend zijn? De verlieslijdende exploitant beroep zich op een clausule in de exploitatieovereenkomst om tot ontbinding van het contract te komen. De rechter moet er aan te pas komen om het contract van de verlieslijdende exploitant deels te beëindigen. Lees ook over sluiting van een onderneming bij verlies.

Exploitatieovereenkomst en verliesgevende exploitatie

Op grond van deze exploitatieovereenkomst heeft Viacom (tot 30 juni 2015) het exclusieve recht tot reclame-exploitatie op 95 billboardlocaties in de Gemeente Rotterdam. Een door partijen ingestelde werkgroep heeft 89 geschikte locaties gevonden waar billboards zijn geplaatst. Met het oog op net rendabel kunnen exploiteren van de billboards is in artikel 9.2 van de Overeenkomst is bepaald dat indien de exploitatie van een of meer Billboards om welke reden dan ook niet meer rendabel/exploitabel is, de Gemeente CBS Outdoor toestemming zal verlenen om deze Billboards te verplaatsen naar een gelijkwaardige locatie en, als dit niet mogelijk is, CBS Outdoor zal kunnen overgaan tot verwijdering van de Billboards om exploitatieverlies te voorkomen.

Exploitant vordert gedeeltelijke ontbinding contract wegens verlijdende exploitatie

De exploitant heeft de gemeente aangegeven dat wegens verlieslijdende exploitatie van 40 reclameborden deze verwijderd moeten worden. De gemeente wil hier niet aan meewerken. Ter beperking van de verliesgevende exploitatie vordert de exploitant bij de rechter voor recht dat de exploitant krachtens artikel 9.2 van de overeenkomst gerechtigd is om wegens verlieslijdende exploitatie de veertig verlieslatende billboards per 1 januari 2013 te verwijderen en de afdracht per die datum naar rato te verminderen.

Rechter beëindigt exploitatie verlies door contract gedeeltelijk te beëindigen

De rechter bepaalt dat artikel 9.2 specifiek regelt de situatie dat de exploitatie niet rendabel is. De oorzaak daarvan wordt in de tekst nadrukkelijk in het midden gelaten met de zinsnede om welke reden dan ook’. Daarom oordeelt de rechter dat er geen reden om af te wijken van de duidelijke tekst van artikel 9.2 van de overeenkomst. CBS mag een beroep doen op dit artikel indien door ontwikkelingen in de reclamemarkt billboards niet rendabel of niet exploitabel zijn, ook indien de oorzaak hiervan ligt in ontwikkelingen in de reclamemarkt. Het spreekt volgens de rechter voor zich dat ontwikkelingen in de reclamemarkt geen overmacht opleveren voor een onderneming als de exploitant in de reclamebranche.

Methode beëindiging overeenkomst wegens exploitatieverlies

In dit voorbeeld kon de verlieslijdende exploitant een beroep doen op een clausule in de exploitatieovereenkomst. Dat is bij verliesgevende contracten echter niet altijd het geval. Dan dient de ondernemer een juridische remedie te zoeken om het exploitatieverlies te beëindigen dat buiten het contract ligt. Die mogelijkheid om wegens verlies een contract te beëindigen is in de wet geregeld. In geval van onvoorziene omstandigheden kan wijziging of ontbinding van een contract gevorderd worden. Exploitatieverlies door Terugval van omzet en/of het veranderen van de markt kan hiermee mogelijk beëindigd worden.

Het is zinvol om tijdig een advocaat een verliesgevende contract te laten beoordelen op de mogelijkheid het verliescontract te beëindigen. Blenheim help u daar graag mee.

Rechtbank Rotterdam, 28 mei 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8826