9 maart 2012

Verborgen gebrek: veilingkoop huis ongedaan gemaakt

Categorie: Vastgoedrecht

De advocaat van de koper die een pand kocht op een veiling boekte succes voor zijn cliënt. Ook de eigenaar die onroerend goed op een veiling wil verkopen heeft een mededelingsplicht. Verzwijging van gebreken kan leiden tot een een beroep op dwaling door de koper na ontdekking van een verborgen gebrek. De koop op de veiling werd met succes vernietigd door de advocaat wegens dwaling. Een beroep op dwaling wordt niet snel toegewezen door een rechter. Vraag vrijblijvend een advocaat vastgoed om advies als u denkt slachtoffer van dwaling te zijn bij een koopcontract. Lees ook: advies aan koper van een woning met verborgen gebreken.

Gebreken fundering na koop op veiling

In deze zaak heeft de advocaat namens de koper de koopovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd, althans ontbonden omdat hem na de veiling was gebleken van ernstige gebreken aan de fundering van het registergoed. De verkoper accepteerde dat niet en startte een kort geding. Op de foto’s die getoond waren van het pand, o.a. op de veilingsite, waren geen stempels (stutten) zichtbaar. Pas na de veiling zag de koper dat de gevels met stempels waren gestut.
De koper zou de fundering voor ruim 60.000 euro moeten herstellen.

Verkoper had mededelingsplicht over gebrek fundering

De voorzieningenrechter is van oordeel dat:
“Nu de fundering een essentieel onderdeel van het registergoed betreft, rustte naar het oordeel van de voorzieningenrechter op verkoper terzake een mededelingsplicht en had het op zijn weg gelegen om het funderingsgebrek reeds bij het in de verkoop zetten van het registergoed te vermelden. Op de foto’s op de site van de makelaar wordt daarover echter niets vermeld. Weliswaar wordt in algemene bewoordingen gesteld dat “het pand dient te worden aangepakt”, maar die enkele mededeling is in dit verband onvoldoende.”
“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had verkoper er echter in ieder geval voor moeten zorg dragen dat er na het plaatsen van de stempels nieuwe foto’s op de sites werden gezet.”

Beroep op dwaling wegens verborgen gebrek gehonoreerd

De vordering van de verkoper tot nakoming van de veilingkoop werd door de rechter afgewezen. De rechter gaan er in het kort geding van uit dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Voorshands meent de rechter dat de koper terecht een beroep heeft gedaan op dwaling wegens verborgen gebrek.

Uitspraak op rechtspraak.nl; LJN:BV3157, Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem d.d. 8-2-2012