10 november 2020

Geboorteverlof voor partners

Categorie: Arbeidsrecht

Het geboorteverlof voor partners in Nederland was zeer beperkt, voor 1 januari 2019 was er voor partners van werknemers die en kind kregen recht op twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Op 1 januari 2019 is dit uitgebreid naar een verlof bestaande uit eenmaal het aantal werkuren per week. Als een werknemer dus 5 dagen 8 uur werkt, dan is er recht op een verlof van 5 x 8 werkuren. Het loon wordt tijdens dit verlof volledig doorbetaald en de verlofdagen zijn naar eigen inzicht op te nemen (dit dient de werknemer wel te doen binnen 4 weken na de geboorte).

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners verder uitgebreid. Na de invoering van het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (deze wet staat ook wel bekend als de Wieg) kunnen werknemers, waarvan de partner een kind krijgt, maximaal 5 weken (5 x het aantal werkuren per week) aanvullend verlof opnemen. Tijdens dit aanvullende geboorteverlof ontvangen de werknemers geen salaris maar een uitkering van het UWV.

Het aanvullend geboorteverlof dienen werknemers op te nemen binnen de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind en kan pas worden opgenomen nadat zij het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Voorts moet het geboorteverlof in hele weken worden aangevraagd. Het is tevens mogelijk – in overleg met de werkgever – om het aanvullend geboorteverlof over een langere periode dan 5 weken te spreiden. Daarnaast bestaat ook de optie om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Het is aan de werkgevers om een uitkering bij het UWV aan te vragen voor de betreffende werknemer die met geboorteverlof gaat. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon van de werknemer (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Werkgever kunnen 70% van het loon tijdens het geboorteverlof doorbetalen aan de werknemer en de UWV uitkering dan zelf houden.

Ouderschapsverlof

Verandering vanaf augustus 2022

Op 27 oktober 2020 is de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ ingediend bij de Tweede Kamer. Wat de strekking van deze wet is, zal ik hieronder – kort – toelichten.

In het licht van verdere emancipatie en het bewerkstelligen van meer ruimte om als werknemer te kunnen kiezen hoe werk en zorg wordt gecombineerd, wordt er door de Nederlandse overheid een derde stap genomen in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Vanaf 1 augustus 2022 wordt het mogelijk voor ouders van jonge kinderen om negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald te krijgen. Momenteel is de regeling dat ouders in totaal 26 weken onbetaald ouderschapsverlof mogen opnemen tot het 8e levensjaar van hun kind.

Het idee achter de nieuwe regeling is om meer tijd voor gezinnen te creëren waarin aan de nieuwe situatie gewend kan worden en om op deze wijze bewustere keuzes te bewerkstelligen over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald en mogen gebruikt worden tot het 8e levensjaar van het kind. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daarover aanvullende afspraken over te maken.

Het UWV zal vanaf 1 augustus 2022 een uitkering ter hoogte van 50% (of tot 50% van het maximum dagloon) van het dagloon aan ouders betalen wanneer de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van hun kind. De periode vanaf nu tot augustus 2022 zal worden gebruikt om zowel het UWV als bedrijven zich te laten voorbereiden op deze regeling.

Voor vragen neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!