4 december 2013

Buitengerechtelijke incassokosten, al verschuldigd na enkele schriftelijke aanmaning?

Categorie: Incasso, Procesrecht

In de recente rechtspraak blijkt dat er verdeeldheid is bij de betreffende rechtbanken en hoven over de vraag of deze veertien dagen brief op zichzelf voldoende is om aanspraak te kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten. De Rechtbank Arnhem heeft recentelijk geoordeeld dat deze veertien dagen brief op zichzelf onvoldoende is om aanspraak te maken op deze kosten, het Hof Arnhem/Leeuwarden heeft echter zeer recentelijk, op 17 september 2013, nog geoordeeld dat voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten niet is vereist dat nadere incassohandelingen zijn verricht.

Rapport BGK Integraal 2013

De bovengenoemde uitspraak van het Hof Arnhem/Leeuwarden staat haaks op het rapport BGK Integraal 2013. Dit rapport neemt als uitgangspunt dat na de veertiendagen brief nog een incassohandeling moet worden verricht, alvorens aanspraak te kunnen maken op incassokosten. In het rapport BGK is bepaald dat, indien de schuldenaar, nadat hij in verzuim verkeert, binnen een hem daarna nog gegunde termijn van tenminste veertien dagen, betaalt, de schuldeiser geen recht heeft op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Kort gezegd, heeft de schuldeiser geen recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten na verzending van de veertiendagen brief. De schuldeiser heeft in beginsel pas recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, indien hij het incassotraject na het versturen van de veertiendagen brief voortzet.

Om aan deze verdeeldheid en onduidelijkheid een einde te maken, heeft de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland op 20 november jl. de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld of het inderdaad noodzakelijk is dat na de veertiendagen brief er nog meerdere incassohandelingen moeten worden verricht, alvorens schuldeiser aanspraak kan maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Uw incassoadvocaat

Uw incassoadvocaat van Blenheim is gespecialiseerd in het incasseren van uw openstaande vorderingen. Heeft u hierover nog vragen of wilt u meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden, neemt u dan vrijblijvend contact op met ondergetekende.