15 september 2013

Laatste waarschuwing en ontslag

Categorie: Arbeidsrecht

Wanneer is een laatste waarschuwing nou echt een laatste waarschuwing voordat het dienstverband beëindigd kan worden, al dan niet op grond van een ontslag op staande voet of een ontslagprocedure bij de rechtbank?
En is het voor een ontslag per se noodzakelijk dat deze waarschuwing schriftelijk is uitgereikt en bevestigd?

De kantonrechter te Groningen vond recentelijk van niet.
Daarbij bleek wel uit de overige feiten en omstandigheden dat de werknemer in kwestie had moeten bevroeden dat het “’vijf voor twaalf was” en dat hij zich niets meer kon permitteren.

Ontslag na laatste waarschuwing

De werkgever in deze zaak hanteerde een Protocol Intimidatie dat tijdens een werkoverleg met de werknemers is besproken. Diverse werknemers hebben op enig moment melding gemaakt van ongewenste intimiteiten van een bepaalde werknemer waarbij verschillende incidenten zich hebben voorgedaan.

Op enig moment is de werkgever het zat en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair wegens een dringende reden.

De kantonrechter oordeelt daarbij dat voldoende aannemelijk was geworden dat de werknemer in een gesprek met zijn leidinggevende duidelijk te verstaan was gegeven dat hij zich moest onthouden van iedere vorm van handtastelijkheden ten aanzien van zijn vrouwelijke collega’s en hij zich in dat opzicht geen enkel incident meer kon permitteren. Hoewel niet in schriftelijke vorm aan werknemer uitgereikt, vatte de kantonrechter deze mededeling op als een officiële en finale waarschuwing, waarvan de consequenties voor werknemer voldoende duidelijk moeten zijn geweest. De werknemer kon zich nadien dan ook geen enkele misstap meer veroorloven. Desondanks gaat de werknemer weer de fout in en uiteindelijk wordt de arbeidsovereenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden ontbonden, zonder toekenning van enige vergoeding.

Advies bij geven van waarschuwingen aan personeel en ontslag

In dit geval was het niet nodig om de officiële laatste waarschuwing op schrift te stellen maar het verdient wel de voorkeur dit toch te doen.
Wilt u daarbij als werkgever ondersteuning of wilt u weten hoe u dient op te treden bij wangedrag op de werkvloer?

Bij deze en alle overige arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met ons. Wij helpen u graag!