Handhaving door Nederlandse Voedsel Warenautoriteit (NVWA)

Vroeger was het Keuringsdienst van Waren handhaving, maar tegenwoordig vindt handhaving van de Warenwet plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Steeds vaker vindt handhaving tegen horecabedrijven plaats na overtredingen van de hygiëne-eisen. Een bestuursrecht-advocaat adviseert bedrijven die in aanraking komen met handhaving door NVWA en sancties Warenwet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bewaakt de regelgeving en veiligheid van voedsel en consumentenproducten in diverse branches, waarvan horeca er één is. Elke brancheorganisatie heeft zijn eigen hygiënecode. Een bedrijf dat werkt volgens deze hygiënecode voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.

De NVWA controleert regelmatig of horecaondernemingen de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid naleven. Een inspectie door de NVWA is altijd onaangekondigd. De NVWA is bevoegd om zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op te treden door handhaving bij het constateren van een overtreding van voedselregelgeving, horecaregels of Warenwet. Een “gewone” inspectie kan overgaan in een strafrechtelijk onderzoek als de inspecteur overtredingen in de horeca of bij voedselverwerking constateert. Raadpleeg tijdig een advocaat met Warenwetkennis als uw bedrijf een inval heeft van de inspectie of een Warenwet-sanctie ontvangt.

Overtredingen voeding- en warenwetgeving

De overtredingen van warenwetgeving en voedingsregelgeving zijn onderverdeeld in verschillende gradaties:

 • Overtreding klasse A: onder deze categorie wordt complexe fraude met voedsel verstaan (bijvoorbeeld het paardenvlees-schandaal). Deze categorie overtredingen worden overgenomen door I.O.D.
 • Overtreding klasse B: ernstige overtreding. Van deze categorie is sprake wanneer er een risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier of milieu. Dit is het geval bij onveilige producten.
 • Overtreding klasse C: overtreding. Van deze categorie is sprake wanneer en een mogelijk risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier of milieu. Dit is het geval bij mogelijk onveilige producten.
 • Overtreding klasse D: geringe overtreding. Van deze categorie is sprake wanneer geen of nauwelijks risico voor gezondheid van mens, dier of milieu bestaat en dus geen onveilige producten worden verkocht.

Bestuurlijke handhaving Warenwet door Warenautoriteit

Indien de inspectie een klasse B constateert, moet de overtreding terstond of binnen een bepaalde termijn worden opgeheven. Om dit te bewerkstellingen past de NVWA bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten toe (bestuursdwang, dwangsom of bestuurlijke boete). Vervolgens vindt er uiterlijk binnen 4 maanden een herinspectie plaats om na te gaan of afdoende corrigerende maatregelen zijn genomen. Bij een klasse B overtreding kan daarnaast een sanctie worden opgelegd in de vorm van een bestuurlijke boete en/of een strafrechtelijke vervolging worden gestart.

Bij een klasse C overtreding wordt een schriftelijke waarschuwing opgelegd en vindt tevens binnen 4 maanden een herinspectie plaats. Een schriftelijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Awb. In plaats van een schriftelijke waarschuwing kan de NVWA ook bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten inzetten om de overtreding te beëindigen.

Indien een klasse D overtreding wordt geconstateerd worden de bevindingen vastgelegd in een bedrijfsdossier. Er vindt vervolgens geen herinspectie plaats. Tijdens een volgende reguliere inspectie wordt beoordeeld of de geringe overtreding is opgeheven. Bij twijfel of handhaving wel correct is kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat bestuursrecht Mark van Weeren.

Bestuurlijke boete voor overtreding Warenwet

De hoogte van de bestuurlijke boete bij overtreding voedsel- en warenwetgeving varieert per overtreding van € 525,00 tot € 2.100,00. De hoogt van de boete is afhankelijk van het type overtreding. Doordat de NVWA per overtreding een boete oplegt, kan het totaalbedrag een optelling zijn van meerdere overtredingen. Hierdoor kunnen boetes flink oplopen.

De hoogte van de bestuurlijke boete is daarnaast afhankelijk van de grootte van de onderneming. De boete bij een onderneming met meer dan 50 werknemers is altijd twee keer zo hoog.

Daarnaast kan recidive ook leiden tot een verhoging van de boete met 25 tot 50 procent.

Bestuurlijke handhavingsinstrumenten van NVWA

De meest voorkomende bestuurlijke handhavingsinstrument die de NVWA toepast zijn:

 • last onder dwangsom;
 • last onder bestuursdwang;
 • sluiten van een bedrijf;
 • schorsen of intrekken van vergunningen/erkenningen;
 • in officiële bewaring plaatsen;
 • opdracht tot goede hygiënische procedures;
 • Voor een uitleg van een aantal van deze bestuurlijke handhavingsinstrumenten kunt een ook lezen over: last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete en vragen voorlopige voorziening bij bestuursrechter verwijs ik u naar mijn eerdere blogs.

Bezwaar en beroep bij handhaving door NVWA

Tegen een dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete staat bezwaar en beroep open. Bezwaar en beroep staat ook open indien de NVWA een ander bestuurlijk handhavingsinstrument heeft toegepast. Daarnaast kan tegen het besluit van de Warenautoriteit ook een verzoek tot voorlopige voorziening bij de bestuursrechter worden ingediend om een schorsing van de bestuurlijke boete en/of het bestuurlijk handhavingsinstrument te bewerkstelligen. Dat is soms nodig omdat er een spoedeisende situatie die schadelijk is voor de betrokkene. De bestuursrechter kan dan een voorlopige maatregel treffen voor de duur van de bezwaar- of beroepsprocedure.

Je kunt een advocaat advies vragen over handhaving door NVWA

Indien u naar aanleiding van deze blog of in zijn algemeenheid vragen heeft over Warenwet en handhaving door de NVWA, kunt u vrijblijvend contact opnemen met het team bestuursrecht van Blenheim. Dat is vaak al zinvol indien NVWA een eerste verzoek om informatie doet en zeker nadat Nvwa onaangekondigd een inval heeft gedaan of onderzoek. U heeft bij een dergelijk inval recht uw advocaat te bellen deze aanwezig te laten zijn bij het onderzoek door de inspectie NVWA. Lees hier meer over uw rechten bij inval of bedrijfsbezoek van de inspectie.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.