Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst

Vaak heeft een B.V. in de praktijk meerdere aandeelhouders. Omdat het wenselijk kan zijn afspraken tussen aandeelhouders te maken, wordt er daarom in de praktijk vaak een overeenkomst tussen aandeelhouders gesloten. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen de aandeelhouders afspraken met elkaar maken, die afwijken van de statuten en de wet. Nog een reden waarom in de praktijk aandeelhouders vaak gebruik maken van een aandeelhoudersovereenkomst is dat de statuten van de vennootschap, welke doorgaans ook wel de kapstok van de onderneming worden genoemd, openbaar zijn. Immers, de statuten zijn door een ieder op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Een aandeelhoudersovereenkomst is dat niet.

Aandeelhoudersovereenkomst, de bepalingen

Vaak ziet men dezelfde soort bepalingen terugkomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Echter, het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is altijd maatwerk. De volgende bepalingen ziet men vaak terug in de aandeelhoudersovereenkomst:

  • Hoe en op welke wijze de vennootschap wordt gefinancierd
  • Hoe de directie van de vennootschap zal worden benoemd
  • Op welke wijze de algemene vergadering besluiten zal nemen, meer in het bijzonder stemovereenkomsten, alsmede een opsomming van besluiten, welke dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering
  • Een wijziging, dan wel aanvulling op de blokkeringsregeling
  • Zogenaamde ‘drag along’, ‘tag along’ en ‘right of first refusal’ bepalingen
  • Bepalingen over het dividendbeleid
  • Et cetera.

Aandeelhoudersgeschil

Indien er geschillen zijn tussen de aandeelhouders van een vennootschap, dan spelen de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke rol. Indien een aandeelhouder zich niet meer houdt aan de afspraken, zoals die zijn verwoord in de aandeelhoudersovereenkomst, dan kan directe actie van de andere aandeelhouders noodzakelijk zijn. De advocaten vennootschapsrecht van Blenheim advocaten staan in hun dagelijkse praktijk vaak aandeelhouders die ruzie met elkaar hebben bij. De vennootschapsrechtadvocaten van Blenheim zijn specialist op het gebied van de aandeelhoudersovereenkomst en statuten. Zij beschikken over jarenlange ervaring in het beoordelen, opstellen en procederen over aandeelhoudersovereenkomsten.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier