Second opinion advocaat

Een klant van een rechtsbijstandsverzekering kan altijd een second opinion vragen aan een advocaat. Een rechtsbijstandsverzekering geeft juridisch advies aan de verzekerde. De verzekerde heeft recht op vrij advocaatkeuze. Voor het geval er een geschil is met de rechtsbijstandverzekering is er in de polis is een klachtenregeling opgenomen. Doorgaans ook het recht een second opinion te vragen aan een advocaat. De verzekerde kan derhalve via de rechtsbijstandsverzekeraar gebruik maken van het recht een second opinion te vragen. Daarnaast is er klachtprocedure die de verzekerde kan voeren bij de rechtsbijstandverzekeraar.

Klacht rechtsbijstandverzekering

Een klant van een rechtsbijstandsverzekering kan zelf een advocaat zoeken door wie hij de second opinion wil laten uitvoeren. De advocaten van Blenheim geeft regelmatig een second opinion af inzake het advies van een rechtsbijstandsverzekeraar. U kunt één van onze advocaten vragen om een second opinion. De rechtsbijstandsverzekering geeft de advocaat dan opdracht om een second opinion af te geven. Daarvoor wordt dan tussen de rechtsbijstandsverzekering en de advocaat een prijs afgesproken.

Klachtenregeling – geschillenregeling polis rechtsbijstandverzekering

In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering wordt ook de procedure omschreven die van toepassing is indien er een geschil is met de rechtsbijstandsverzekering. Deze geschillenregeling dient de verzekerde goed te lezen. In de polis zal ook de mogelijkheid genoemd worden een second opinion te vragen bij een advocaat. Indien u vragen heeft over de mogelijkheid van een second opinion door een advocaat, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Vraag advocaat second opinion

De advocaten van Blenheim geven regelmatig een second opinion. Indien u een geschil heeft met de rechtsbijstandverzekering of het niet eens bent met de aanpak van de jurist van de rechtsbijstandverzekering, dan kunt u dit aan de rechtsbijstandverzekering melden. U kunt vrijblijvend contact opnemen met een advocaat van Blenheim om uw vraag over een second opinion voor te leggen.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier