23 april 2014

Eigendomsvoorbehoud uitoefenen bij faillissement afnemer

Categorie: Faillissementsrecht

 

Een eigendomsvoorbehoud houdt kort gezegd in dat u zich als leverancier het eigendom van de door u geleverde zaak voorbehoudt, totdat de koper de koopprijs heeft betaald.

Eigendomsvoorbehoud uitoefenen bij  faillissement

Ook in het geval uw afnemer is gefailleerd, kunt u een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud. U blijft immers eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Het gegeven dat uw afnemer is gefailleerd doet hier niets aan af.

Eigendomsvoorbehoud altijd opnemen in algemene voorwaarden

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het recht van reclame, dient een eigendomsvoorbehoud wel tussen partijen te zijn overeengekomen. In de regel zal dit gebeuren doordat u als leverancier in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opneemt. Van belang is daarbij dan uiteraard wel dat u uw algemene voorwaarden tijdig en juist aan de betreffende afnemer ter hand stelt en dat de algemene voorwaarden een juiste omschrijving bevatten van het door u te vestigen eigendomsvoorbehoud. Om zeker te zijn dat uw algemene voorwaarden juridisch waterdicht zijn, adviseer ik om deze nog kort te laten controleren door een advocaat.

Controleer geregeld de financiële situatie bij uw afnemers

Ter voorkoming van problemen met uw afnemers is het raadzaam om de betalingstermijnen goed in de gaten te houden. Het door uw afnemer laten oplopen van de betalingstermijnen (zelfs die binnen de door u gestelde termijn vallen) duiden vaak op een verslechterde financiële positie van uw afnemer.

Naast het eigendomsvoorbehoud zijn er tevens nog andere mogelijkheden voor u als leverancier, in het geval uw afnemer failleert. Denk daarbij aan het recht van reclame of het indienen ter verificatie en het terugvorderen van de BTW.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn of wenst u meer informatie over de mogelijkheden die u heeft bij slecht betalende afnemers, kunt u te allen tijde voor een vrijblijvend eerste gesprek contact opnemen met Blenheim Advocaten.