5 juli 2022

Europese richtlijn maakt digitaal oprichten BV binnenkort mogelijk

Categorie: Ondernemingsrecht

Op grond van een Europese richtlijn wordt het binnenkort mogelijk om een BV geheel digitaal op te richten. Door het introduceren van een elektronische notariële akte, is het voor ondernemers in de toekomst niet meer noodzakelijk om fysiek bij de notaris langs te gaan. Dit scheelt tijd én geld.

Oorspronkelijk had Nederland deze mogelijkheid vanaf 1 augustus 2021 al gerealiseerd moeten hebben, maar het Ministerie van Justitie heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie om de implementatie van de richtlijn uit te stellen tot 1 augustus 2022.

Voordelen digitaal oprichten BV

Waarom digitaal oprichten als het ook fysiek kan? Het fysiek oprichten van een BV kost simpelweg meer tijd, en dus meer geld. U moet als ondernemer allereerst een afspraak maken bij de notaris. Indien u samen met anderen een BV opricht, dienen zij ook aanwezig te zijn. Zie al die agenda’s maar eens op elkaar af te stemmen. Nu het mogelijk wordt een BV digitaal op te richten, hoeft u hier geen rekening meer mee te houden. Bovendien scheelt het u reistijd en -kosten.

Notariële tussenkomst nog steeds verplicht

Hoewel de mogelijkheid tot het online oprichten van een BV een nieuw verschijnsel is, verandert hierdoor niet alles. In de Europese richtlijn staat immers expliciet dat zij geen afbreuk doet aan de nationale wetgeving. De voorschriften en procedures uit de Wet op het notarisambt blijven hierdoor ongewijzigd. Dit betekent dat de notariële tussenkomst bij de oprichting van een BV nog steeds verplicht is.

De notaris speelt in Nederland een belangrijke rol door te waarborgen dat aan alle wettelijke eisen is voldaan. Daarnaast stelt hij/zij de statuten op, legt deze vast in een notariële akte en regelt de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe werkt het digitaal oprichten van een BV?

Om het opstellen van een digitale notariële akte mogelijk te maken, moet er een systeem worden gecreëerd waarbij alle notarissen zijn aangesloten. Dit systeem wordt door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie beheerd en moet de volgende dingen mogelijk maken:

  • Het ondertekenen van een digitale notariële akte;
  • Het identificeren van alle partijen;
  • De totstandbrenging van een digitale audio- en videoverbinding;
  • Het ondertekenen van een digitale volmacht.

De digitale oprichting blijft dus in overwegende mate hetzelfde als de fysieke oprichting. Voor ondernemers zit het belangrijkste verschil in het feit dat zij niet meer in persoon hoeven langs te gaan bij de notaris. Dit contact verloopt nu immers via de audio- en videoverbinding. Ook de identificatie van partijen en het ondertekenen van de akte worden digitaal gefaciliteerd.

Blenheim adviseert ondernemers bij het oprichten van hun bedrijf

Denkt u eraan een onderneming te starten of heeft u vragen over bovenstaande informatie? De advocaten van het Corporate Team van Blenheim zijn zeer ervaren in het adviseren van ondernemers bij het oprichten van hun onderneming. Wij helpen u graag!