26 juli 2013

Verjaring schuld

Categorie: Corporate Litigation, Geldvordering

Wanneer u een opeisbare schuldvordering op uw debiteur hebt, omdat u bijvoorbeeld producten en/of diensten hebt geleverd, dan gaat u als ondernemer vaak (te snel) over tot het afboeken van de in uw visie oninbare schuld. Indien u niet besluit tot afboeken, omdat terecht in veronderstelling wordt verkeerd dat er toch producten zijn geleverd en/of diensten zijn geboden, wordt de opeisbare schuld niet afgeboekt, maar wordt de factuur van de opeisbare schuldvordering weggelegd en gewacht op betere tijden bij uw debiteur. Dit met de gedachte dat de debiteur dan op een later moment de schuld kan en zal betalen.

Waar dient u als ondernemer in een dergelijk geval op te letten?

Verjaringstermijn schuld

De verjaringstermijn van een schuldvordering bedraagt (slechts) 5 jaar. Te denken valt aan geldvorderingen uit hoofde van geleverde goederen, diensten, of bijvoorbeeld uit hoofde van een huurovereenkomst en/of lening.

Indien u als ondernemer advocaat vennootschapsrecht zou hebben benaderd om de schuld te incasseren door middel van een geldvordering in kort geding en een toewijzend vonnis zou zijn verkregen, dan geldt een verjaringstermijn van 20 jaar voor het incasseren van uw geldvordering.

Stuiting verjaring schuld

U als ondernemer en advocaat vennootschapsrecht kan echter voorkomen dat een schuldvordering verjaart. U kunt de verjaringstermijn namelijk laten opschorten, stuiten.

Advocaat voor verjaring en schuld

Blenheim Advocaten beschikt over advocaten met geruime ervaring op het gebied van het incasseren van een schuld, al dan niet in kort geding en verjaring van een schuldvordering. Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met onze advcoaat vennootschapsrecht op en laat uw positie juridisch beoordelen.