25 mei 2012

Aanvraag omgevingsvergunning. Binnen welke termijn moet het besluit genomen worden?

Categorie: Bestuursrecht, Vergunningen

Eenvoudige aanvragen voor een omgevingsvergunning, zoals bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure. De beslistermijn voor deze omgevingsvergunning is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Beslistermijn complexe aanvragen

Complexere aanvragen voor een omgevingsvergunning volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn voor deze uitgebreide procedure is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend. Als de gemeente niet binnen die 26 weken op uw aanvraag heeft beslist, de aangevraagde vergunning niet van rechtswege is verleend. Wel heeft u als aanvrager mogelijkheden om de gemeente in gebreke te stellen of beroep in te stellen tegen het uitblijven van de beslissing.

Als binnen deze termijn (of de verlengde termijn) geen besluit is genomen dan is de omgevingsvergunning nog niet van rechtswege verleend.

Lees over de vergunning van rechtswege blog: omgevingsvergunning van rechtswege. Voor advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaat bestuursrecht.